"Arēnā Rīga" – grandiozi Deju svētki

29. Marts, 2017

29. aprīlī Rīgas izglītības iestāžu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvi vienosies kopīgos Rīgas izglītības iestāžu deju svētkos arēnā „Rīga”. Deju rakstus izdejos ap 4000 dalībnieku no pirmsskolas vecuma līdz jauniešu deju kolektīviem. III Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu deju svētku lielkoncerts „Trejdeviņi gaismas tilti” ir Rīgas bērnu un jauniešu dāvana Latvijai valsts simtgadē.


„Mēs varam būt laimīgi, ka dzīvojam laikā, kad visa Latvija gatavojas simtgadei. Un likumsakarīgi, ka šajā svētku sagatavošanas ceļā aktīvi iesaistās tie, kas veidos Latvijas nākotni,” pārdomās par simtgades projektu izstrādi dalās Rīgas interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa. „Kad, plānojot Latvijas simtgadi,iesniedzām trīs projektus, kuros caur dejām, mūziku, krāsām un citām radošām aktivitātēm piedalīsies Rīgas interešu izglītības programmās iesaistītie bērni un jaunieši un viņu, ja tā var teikt, meistari un palīgi – interešu izglītības skolotāji, bijām pārliecināti, ka tas radīs prieku un veicinās patriotisma jūtas gan pašos darba darītājos – dalībniekos, gan tajos, kas to visu baudīs skatoties un līdzpārdzīvojot. Mūsu bagātība ir tradīcijas, ko esam pārmantojuši no saviem senčiem, ko esam spējuši iedzīvināt loģiskā turpinājumā tautas mākslā, izglītībā un arī ikdienā. Šo tradīciju dzīvotspēju nodrošina mūsu tik unikālā dziesmu un deju svētku kustība. Lai tā būtu sekmīga, ir jāiegulda liels darbs. Tādēļ nu jau trešo reizi notiks Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu svētki.”

Rīgas izglītības iestāžu deju kolektīvu deju svētki – jau trešo reizi

Rīgas izglītības iestāžu deju svētki pirmo reizi notika 2007. gadā, otro – 2011. gadā. Šie svētki ir unikāla vērtība Rīgas dejas telpā, ļaujot ikvienam Rīgas izglītības iestāžu deju kolektīvam, apgūstot repertuāru, piedalīties lielkoncertā un būt daļai no lieliem dejas svētkiem. Šo tradīciju aizsāka izcilā deju pedagoģe, horeogrāfe, ilggadējā Rīgas Teikas vidusskolas tautas deju kolektīva „Skabardzēni” un tautas deju kolektīva „Zalktis” vadītāja Arta Melnalksne.

I Rīgas izglītības iestāžu deju svētki „Lai visiem mājas ir!” pulcēja vairāk nekā 3000 dejotāju, tie bija pirmie lielie svētki Rīgas izglītības iestāžu deju kolektīviem, un tajos galvenā loma bija tieši viņiem. Savas neizsmeļamās un īpaši radošās personības apveltītā Arta vēl paspēja radīt II Rīgas bērnu un jauniešu deju svētkus „Deja tek pa celiņu”, kas notika 2011. gada 18. maijā Starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala”. Šie svētki pulcēja 261 kolektīvu, kopā 4174 dejotājus.

Klāt 2017. gads, un ir jāsaka – svētku tilts jau tūlīt būs gatavs – 4000 dejotāju gatavojas III Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu deju svētkiem, lai dejas tiltu uz svētkiem pabeigtu laikus. Svētku koncepcija „Trejdeviņi gaismas tilti – pāri manam, pāri tavam, pāri tautas laikam” tapa 2012. gadā, tolaik vēl nedomājot par tās realizāciju III Rīgas izglītības iestāžu deju kolektīvu deju svētkos. Tās autores – I. Cimiņa un A. Melnalksne, logo autore – Rita Sniedze.

Trejdeviņi. Gaisma. Tilts

Katram šim vārdam – „trejdeviņi”, „gaisma”, „tilts” – ir liela un spēcīga nozīme, bet kopā tiem ir milzu spēks, kas atklāsies svētkos. „Kad sākām gatavot šos svētkus jau bez Artas klātbūtnes, bija pilnīgi skaidrs, ka ir pienācis Latvijas simtgades laiks un „Trejdeviņu gaismas tiltu” laiks. Šajā nosaukumā mēģināju ieaust gan laika un telpas dimensiju, gan latvisko sīkstumu, pamatīgumu un spēku caur vārda „trejdeviņi” simbolisko jēgu, gan gaismas izjūtu, ko rada ikviens mīlestībā veikts darbs, īpaši domājot par to dvēselisko bagātību, ko interešu izglītības skolotāji sniedz saviem audzēkņiem, par to, kā tā atstarojas ikviena bērna tālākajā dzīvē, gan tiltu kā simbolu, kas savieno reizēm nesavienojamo un kas ļauj mums ikvienam panākt tuvāk pretī. Manuprāt, tās ir vērtības, kas ir ļoti nepieciešamas Latvijai pašlaik, kā arī – veidojot nākotnes ceļu,” uzsver Rīgas interešu izglītības metodiskā centra un svētku projekta vadītāja I. Cimiņa.

2015. gadā, balstoties uz svētku koncepciju, tika izsludināta svētku repertuāra atlases skate, uz kuru deju kolektīvu vadītājus aicinājām veidot jaunrades dejas, lai kopīgi radītu krāšņu svētku repertuāru. 2016. gada augustā radošā grupa Inetas Bērziņas vadībā izveidoja III Rīgas izglītības iestāžu deju kolektīvu deju svētku lielkoncerta „Trejdeviņi gaismas tilti” programmu. Lepojamies, ka jauši vai nejauši mūsu deviņu vērtību tiltu kontekstā ir tapušas deviņas jaunas dejas, no kurām daļu ir veidojušas Rīgas izglītības iestāžu deju kolektīvu vadītājas Anita Pielēna-Pelēna, Rūta Lauce, Evija Urbanoviča, Santa Pastore, Ineta Bērziņa, kā arī horeogrāfes Indra Filipsone un Taiga Ludborža. Lielkoncerta finālam ir tapusi komponista Valta Pūces mūzika „Trejdeviņi gaismas tilti”. Vairākas dejas jaunā muzikālā ietērpā ir radījusi bērnu un jauniešu centra „Rīgas skolēnu pils” (RSP) folkloras kopas „Kokle” vadītāja Dina Liepa.

 

Ik pirmdienu pāri jaunam tiltam

I. Cimiņa: „Interešu izglītība ir neizsmeļama pūra lāde. Prieks, ka bērniem un jauniešiem Rīgā ir ļoti plašas iespējas attīstīt savas prasmes, talantus un varbūt pat izvēlēties ceļu savai turpmākajai dzīvei. Dažādu dejas žanru programmas – gan tautas dejas, gan mūsdienu un citu žanru laikmetīgās dejas – ir iespējams apgūt gandrīz katrā skolā vai bērnu un jauniešu centrā. Kopumā šajās programmās ir iesaistīti gandrīz 10 tūkstoši bērnu un jauniešu.”

Svētku ietvaros 26. aprīlī plkst. 18.00 kultūras un atpūtas centrā „Imanta” notiks arī mazākumtautību kolektīvu koncerts „Pasaulē ir tik daudz krāsu”. Ieeja koncertā ir bez maksas, savukārt biļetes uz lielkoncertu „Trejdeviņi gaismas tilti” ir pieejamas visās „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā (www.bilesuparadize.lv).

Informācija par deju svētku aktualitātēm ir atrodama mājaslapā www.rigadundeja.lv. 27. februārī svētku mājaslapā tika atklāta īpaša laika atskaite. Ik pirmdienu tiek publicēts jauns videostāsts, kas ir balstīts lielkoncerta koncepcijā: 27. martā – stāsts par mazajiem un lielajiem dejotāju dzīves sapņiem, dodoties pāri SAPŅU tiltam; 3. aprīlī atcerēsimies, pieminēsim stipros un mērķtiecīgos cilvēkus, kas ir palīdzējuši veidot un attīstīt izglītības iestāžu deju svētku tradīciju, un pateiksim paldies viņiem, dodoties pāri SPĒKA tiltam; 10. aprīlī stāstīsim par dejotāju ģimeni, par brāļiem un māsām, mammām un meitām, sievām un vīriem, dodoties pāri ĢIMENES tiltam; 17. aprīlī dunēsim Rīgas ritmā, dodoties pāri RĪGAS tiltam, un 24. aprīlī publicēsim pēdējo svētku gaidīšanas video, kur teiksim paldies Latvijai, dodoties pāri PASAULES VĒRTĪBU tiltam.

Latvijas valsts simtgades Rīgas programmā ir iekļauti gandrīz 100 projekti un pasākumi, kas tiks īstenoti piecu gadu ciklā (2017–2021) kultūras, izglītības un jaunatnes, sporta, būvniecības, pilsētvides un tūrisma jomā. Rīgas programma ir veidota, balstoties uz Kultūras ministrijas izstrādātajiem Latvijas valsts simtgades svinēšanas uzdevumiem, un vairāki nozīmīgi Rīgā īstenotie pasākumi ir iekļauti kopīgajā Latvijas valsts simtgades pasākumu nacionālajā plānā. Rīgas programma tiks aktualizēta divas reizes gadā. Latvijas valsts simtgades Rīgas programmas pasākumi tiks īstenoti ar Rīgas pašvaldības finansiālu atbalstu.

Visas svētku organizatoru komandas vārdā saku paldies visiem, kas atbalsta svētku tapšanu un piedalās tajā. Svētku mākslinieciskā vadītāja I. Bērziņa novēl: „Būsim kopā, lai turpinātu A. Melnalksnes iesākto darbu un ļautu tapt jauniem sapņiem un iecerēm! Man ir tas gods turpināt Artas iesākto darbu un vest dejotājus pāri deviņiem tiltiem uz III Rīgas izglītības iestāžu deju kolektīvu deju svētkiem.”

Svētkus organizē Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar RSP Rīgas interešu izglītības metodisko centru.

Svētkus atbalsta Rīgas dome.