Apkure Rīgā: atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem

12. Oktobris, 2018

Apkures sezonas sākumā uzņēmums "Siltumserviss Rīga", kas ir atbildīgs par pilsētas siltumtīklu apkalpošanu, nav spējis pienācīgā līmenī sadarboties ar rīdziniekiem. Tā preses konferencē atzinis "Rīgas namu pārvaldnieka" valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs. Intervijā ar Rīga.lv viņš atbildēja uz jautājumiem, kas saistīti ar apkures sezonas sākumu.


Daudzi lasītāji vaicā, kāpēc ar siltumtīklu apsaimniekošanu vairs nenodarbojas „Rīgas siltums”. Kādēļ šīs funkcijas tika nodotas uzņēmumam „Siltumserviss Rīga”?

Mēs visi bijām pieraduši pie agrākās situācijas, proti, ka „Rīgas siltums” pats bija siltumenerģijas ražotājs, pats piegādāja to patērētājiem un pats apkalpoja siltumtīklus. Taču pasaules praksē tā nav pieņemts. Pievērsiet uzmanību pārmaiņām tādu monopola uzņēmumu kā „Latvenergo” vai „Latvijas Gāze” darbībā, kuru ietvaros, arī tika nodalītas enerģijas ražošanas un piegādes funkcijas. Un nu šādas pārmaiņas ir skārušas arī uzņēmumu „Rīgas siltums”. Valsts kontrole izdarīja slēdzienu, ka inženiertehnisko tīklu apsaimniekošana ir jānodala un šī pakalpojuma sniedzējs jāizraugās pēc brīvā tirgus principiem. Saskaņā ar Valsts kontroles ieteikumiem „Rīgas namu pārvaldniekam” bija jārīko konkurss pakalpojumu sniedzējiem. Tajā piedalījās vairāki uzņēmumi, tostarp arī „Rīgas siltums”. Par konkursa uzvarētāju kļuva lielu uzņēmumu apvienība „Siltumserviss Rīga”.

Jebkādas pārmaiņas, atkāpes no vecā un ierastā sākotnēji vienmēr izraisa bažas, taču tā ir objektīvā realitāte, un agri vai vēlu mums būtu nācies izvēlēties siltumtīklu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju brīvajā tirgū. Protams, nevienam uzņēmumam pasaulē nav tādas pieredzes RNP māju pieslēgšanā kā Rīgas siltumam. Nenoliedzami, ja RNP apkalpotu Rīgas siltums, mums apkures pieslēgšana noritētu bez šādiem ekscesiem. Bet, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, mums bija jāslēdz līgums ar konkursa uzvarētāju.

Apkures sezonas sākums vienmēr ir visai saspringts laiks, taču šoreiz sūdzību skaits sit ļoti augstu vilni. Kāds tam ir iemesls?

Uzņēmumam „Rīgas namu pārvaldnieks” šī ir pirmā apkures sezona sadarbība ar jauno pakalpojumu sniedzēju „Siltumserviss Rīga”. Mēs septembra vidū ziņojām, ka plānojam Rīgā pieslēgt apkuri līdz 20. oktobrim. Mēs vadījāmies pēc ilgtermiņa laika prognozēm, kādas tobrīd bija mūsu rīcībā.

Kas lika koriģēt šo termiņu? Oktobra pirmās dienas izrādījās aukstas, temperatūra pazeminājās. Un mums nācās maksimāli „saspiest” grafiku, lai tajās aukstajās dienās pieslēgtu apkuri pēc iespējas lielākam skaitam ēku.

Taču siltuma padeves pieslēgšanas gaitā mēs konstatējām virkni nepatīkamu lietu. Izrādījās, ka pēc 1. septembra, kad siltumenerģijas sistēma bija pilnībā gatava apkures sezonas sākumam un tika pārtraukta RNP māju siltumsistēmu izlaišana, vairākos simtos ēku patvarīgi notikusi siltumsistēmas iztukšošana. Tieši tas ievērojami apgrūtināja apkures pieslēgšanu un būtiski pagarināja tās termiņu. Un noticis šādi, tādēļ ka māju iedzīvotāji arī septembrī patvaļīgi mainīja radiatorus savos dzīvokļos.

Un šī radiatoru maiņa notika tik masveidīgi?

Jā. Tie ir pāris simtu gadījumu katrā upes pusē. Un, lai nepieļautu šādu situāciju atkārtošanos nākotnē, mēs uzstājīgi aicinām iedzīvotājus pašiem neiejaukties siltumapgādes sistēmu darbībā, bet, lai nākotnē no šādām situācijām izvairītos, siltumapgādes sistēmas tiks aprīkotas ar spiediena devējiem un mēs automātiski redzēsim, ka ir izmaiņas, kas nozīmē, ka ir avārija vai kāds iztukšojis sistēmu. Tas ļaus mums reaģēt ātrāk. Būtiski, ka klientiem par to papildus nebūs jāmaksā.

Kāda ir oficiālā kārtība, kas jāievēro tiem, kuri vēlas mainīt savā dzīvoklī radiatorus?

Vispirms ir jāvēršas pie siltumtehnikas speciālista, kurš sagatavos elementāru projektu, šo projektu ir jāsaskaņo. Tas ir nepieciešams tādēļ, ka radiatoru maiņa vienā dzīvoklī var ietekmēt siltumapgādes sistēmas darbību visā ēkā. Patvaļīgas radiatoru maiņas nepatīkamās sekas mēs novērojām pēdējo divu nedēļu laikā.  

Ļoti daudzi rīdzinieki sūdzas, „Siltumserviss Rīga” nav sazvanāms…

Apkures pieslēgšana visām pilsētas ēkām parasti aizņēma divas līdz trīs nedēļas, un šajā laikā vienmēr tika saņemts liels skaits zvanu – līdz pat tūkstotim dienā. Šogad galvenā problēma bija šāda. „Rīgas siltums” ir uzkrājis milzīgu pieredzi, un uzņēmuma operatori vienmēr precīzi atbildēja, ka meistars ieradīsies konkrētajā mājā, piemēram, pēc divām, trim vai četrām dienām. Bet „Siltumserviss Rīga” šādas pieredzes nav, un arī nevarēja būt, jo patiesībā tādas nav nevienam citam uzņēmumam, izņemot „Rīgas siltums”.

Un, kaut arī mēs skaidri paziņojām, ka apkure visā pilsētā tiks pieslēgta līdz 20. oktobrim, cilvēki vēlējās uzzināt konkrētu datumu, savukārt mēs viņiem konkrētu datumu nosaukt nevarējām, un cilvēki turpināja zvanīt… Mēs saņēmām vairāk nekā četrus tūkstošus zvanu dienā! Un mums nepietika resursu, lai atbildētu uz tādu daudzumu pieprasījumu. Tas mums kļuva par nopietnu mācību.

Lai operatīvi reaģētu uz klientu jautājumiem, mēs pagājušajā nedēļā izveidojām vēl vienu saziņas kanālu – tagad pieteikumus var iesniegt, aizpildot elektronisko veidlapu RNP tīmekļvietnē https://sos.rnparvaldnieks.lv. Šo iespēju jau ir izmantojuši vairāk nekā tūkstoš cilvēku.

Arī no ēkām, kurās apkure jau ir pieslēgta, tiek saņemtas sūdzības – par to, ka dzīvoklī vienalga ir auksts un radiatori dažādās telpās silda nevienmērīgi. Kā to risināt?

Pirmkārt, apkures sistēmas regulēšana ir automātiska: ja gaisa temperatūra ārā pārsniedz +12°C, siltummezgls automātiski izslēdzas un atsāk darboties, tiklīdz temperatūra pazeminās zem +11°C. Otrkārt, lai ēka iesiltu, ir nepieciešams laiks, tas nenotiek ne vienas, ne divu stundu laikā.

Radiatoru sasilšanas problēmas ir saistītas ar sistēmas atgaisošanu, savukārt tā – ar apkures sistēmas specifiku katrā ēkā. Dažu namu iedzīvotāji pēc apkures pieslēgšanas paši ir mēģinājuši atgaisot sistēmu, taču līdztekus sistēmas atgaisošanai ir jāveic arī tās papildināšana, un, ja nav veiktas abas šīs darbības, situāciju var tikai pasliktināt. Tādēļ es vēlreiz uzsveru, ka nedrīkst veikt nekādas patvaļīgas darbības ar siltumapgādes sistēmu!

Jāsaka, ka pēdējās RNP mājas apkurei tika pieslēgtas 12.oktobrī. Nākamo nedēļu turpināsim atgaisot siltumsistēmas. 

 


„Rīgas namu pārvaldnieks” atvainošanās

Es vēlos uzņēmuma „Rīgas namu pārvaldnieks” vārdā atvainoties rīdziniekiem par stresu, ko viņiem nācās piedzīvot saistībā ar apkures pieslēgšanu. Mēs strādājam bez brīvdienām un darām visu iespējamo, lai maksimāli ātri pieslēgtu apkurei visas mūsu apsaimniekošanā esošās ēkas!

Aivars Gontarevs,
uzņēmuma „Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs