Aizliegts atrasties uz Rīgas ūdenstilpju ledus

20. Decembris, 2019

Pazeminoties gaisa temperatūrai uz pilsētas ūdenstilpnēm strauji veidojas ledus, taču uz tā atrasties iedzīvotājiem var būt bīstami. Tādēļ Rīgas pašvaldība no pirmdienas, 23. decembra, noteikusi paaugstinātas bīstamības periodu uz pilsētas administratīvajā teritorijā esošo un piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus. Šajā periodā iedzīvotājiem uz ledus atrasties ir aizliegts!


Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojuma izpildi kontrolē Pašvaldības policija. Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām par prasības neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 eiro. Savukārt personām, kas aizlieguma periodā uz ledus atradīsies manāmā reibuma stāvoklī, jārēķinās ar garantētu naudas sodu no 15 līdz 100 eiro apmērā.

Ledus kārtai nostiprinoties, atsevišķās ūdenstilpju vietās pašvaldība var aizliegumu atcelt, par ko tiks ziņots atsevišķi.