Aicina savlaicīgi pārslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Atkritumu šķirošana ļaus samazināt maksu par pakalpojumu

22. Augusts, 2019

Lai nodrošinātu ērtu pāreju un nepārtrauktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma pieejamību Rīgā, pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmumus savlaicīgi noslēgt līgumus ar jauno atkritumu apsaimniekotāju AS„Tīrīga”. Saskaņā ar Rīgas pašvaldības atklātā konkursa rezultātiem, no 2019. gada 15. septembra Rīgā būs jauns atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošinās vienādus nosacījumus visiem atkritumu radītājiem.


Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, no 15. septembra līdzšinējie līgumi par atkritumu apsaimniekošanu vairs nebūs spēkā esoši un citiem atkritumu apsaimniekotājiem nebūs tiesiska pamata nodrošināt atkritumu izvešanu. Savukārt tiem iedzīvotājiem, kas nebūs noslēguši līgumu ar AS „Tīrīga”, nebūs leģitīma pamata saņemt pakalpojumu.

„Ikviena iedzīvotāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldībā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju, šajā gadījumā akciju sabiedrību„Tīrīga”. Ņemot vērā ažiotāžu sabiedrībā, aicinu iedzīvotājus nevilcināties un pārslēgt līgumus ar jauno apsaimniekotāju, jo līdzšinējie līgumi, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, beidzas 14. septembra plkst. 23.59. Līdz šim brīdim ir jābūt noslēgtam jaunam līgumam ar pašvaldības izvēlēto pakalpojuma sniedzēju. Atgādinu, ka jaunais atkritumu apsaimniekotājs tika izvēlēts konkursa ceļā, izvērtējot pretendenta pieredzi, spēju publiskās – privātās partnerības ietvaros veikt nepieciešamās investīcijas atkritumu sistēmas modernizācijā un nodrošināt iespēju šķirot atkritumus. Izvēlētais pretendents piedāvāja saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un zemāko cenu iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu,” skaidro Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece Evija Piņķe.

Līgumi par atkritumu apsaimniekošanu jāpārslēdz visiem Rīgas iedzīvotajiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām. Privātmāju iedzīvotāji paši pārslēdz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar jauno pakalpojumu sniedzēju. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju līgumus pārslēdz namu apsaimniekotājs, kas pēc tam par to informē dzīvokļu vai cita veida īpašumu īpašniekus un nosūta rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu. Savukārt juridisko personu līgumu pārslēgšanu nodrošina īpašuma apsaimniekotājs vai pats īpašnieks.’

Visā Rīgā būs viena atkritumu apsaimniekošanas zona, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības un iespējas visiem atkritumu radītājiem un garantētu vienādu pakalpojuma cenu. Ja atkritumi tiks šķiroti, tad mājsaimniecības varēs retāk izvest nešķirotos atkritumus, un tādējādi maksāt mazāk par atkritumu apsaimniekošanu. Šķirotie atkritumi bez maksas tiks izvesti no atkritumu dalītās savākšanas punktiem un šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem.

Līgumu pārslēgšana ar jauno atkritumu apsaimniekotāju AS „Tīrīga” ir iespējama gan digitāli, izmantojot e-pakalpojumus, gan klātienē klientu apkalpošanas centros. Līgumus var pārslēgt:

  • interneta vietnē: www.tiriga.lv, izmantojot e-pakalpojumu vidi un fiziskas personas bankas autorizācijas datus;
  • klātienē kādā no AS „Tīrīga” klientu apkalpošanas centriem:
  • Sporta un atpūtas centrā „Pepsi Bowling”, Uzvaras bulvārī 10
  • Rīgas domes klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvs, Brīvības ielā 49/53;
  • piesakot līguma slēgšanu pa tālruni 1848;
  • piesakot līguma slēgšanu elektroniski e-pastā: klienti@tiriga.lv;
  • līguma pārslēgšanu var veikt arī ar pasta starpniecību, nosūtot līguma pieteikuma formu, kuru var izdrukāt no portāla: www.tiriga.lv

Līdzšinējie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem beidzas 14. septembrī. Ja līdz 15. septembrim netiek pārslēgts līgums ar jauno pakalpojumu sniedzēju AS „Tīrīga”, var tikt piemērots administratīvais sods par neiesaistīšanos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. To nosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. pants.Uzraudzību un kontroli nodrošinās Rīgas Pašvaldības policija.

Plašāka informācija portālā: www.tiriga.lv