Aicina Rīgas organizācijas parakstīt sadarbības memorandu

4. Decembris, 2018

Memoranda virsmērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanu un tās aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldībā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Uz doto brīdi sadarbības memorandu parakstījušas 138 nevalstiskās organizācijas.


Ja organizācija vēlas parakstīt memorandu, tad līdz 17.decembrim plkst. 12.00 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā (K.Valdemāra ielā 5, Rīga) jāiesniedz šādi dokumentu oriģināli:

  • iesniegumu par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt Memorandu;
  • pilnvara, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā.

Ar Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu var iepazīties šeit.

Svinīgā memoranda parakstīšana notiks 2018. gada 19. decembrī Rīgas NVO sadarbības pasākumā “Nevalstiskās organizācijas pilsētas izaugsmei” ietvaros, Rīgas Mākslas telpā.