Aicina pieteikties līdzfinansējuma ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem saņemšanai

14. Februāris, 2018

SIA “Rīgas ūdens” aicina līdz 1. martam pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai saņemšanai tās Mārupes (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā), Katlakalna vai Bolderājas rajonos dzīvojošās fiziskās personas, kuru nekustamajam īpašumam jau ierīkots šāds pieslēgums, izbūvētie inženiertīkli līdz 2017. gada 29. decembrim ir pieņemti ekspluatācijā, un saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu. 


Iesniegumu līdzfinansējuma līguma slēgšanai var iesniegt SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53. Plašāka informācija par rajoniem un ielu posmiem, kas atbilst Rīgas domes saistošajos noteikumos noteiktajām dzīvojamām mājām, un kuru īpašnieki var pretendēt uz domes līdzfinansējumu par dzīvojamās mājas pievienošanu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, pieejama SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā.

Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, ka uz līdzfinansējumu var pretendēt fiziskas personas - dzīvojamo māju īpašnieki, kuriem līdz zemes gabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta” gaitā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Ja pieslēguma būvniecības darbi saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienā 29. decembrī ir uzsākti, pieteikums līdzfinansējuma līguma slēgšanai iesniedzams triju mēnešu laikā no pieslēguma ekspluatācijā nodošanas, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 31. decembrim.

Bolderāja, Katlakalns un Mārupe: saņem līdzfinansējumu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai