Aicina pieteikt pretendentus Gada balvai interešu izglītībā

16. Septembris, 2019

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) aicina pieteikt pretendentus Gada balvai interešu izglītībā.


Pretendentus Gada balvai interešu izglītībā var pieteikt valsts, pašvaldības iestādes, kā arī privātpersonas. Nomināciju pasniegšanas svinīgais pasākums notiks 2019.gada 21.novembrī LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā Jelgavas ielā 2 plkst. 16.00.

Gada balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt atzinību audzēkņiem, kolektīviem un viņu pedagogiem par ieguldījumu interešu izglītībā, kā arī novērtēt bērnu un jauniešu sasniegumus.

Gada balvu interešu izglītībā piešķir vairākās nominācijās: “Par sasniegumiem interešu izglītībā”, “Par ieguldījumu interešu izglītībā”, “Debija interešu izglītībā”, kā arī nominācijā “Par mūža ieguldījumu interešu izglītībā”, kurā balvu saņems pedagogs par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu interešu izglītības attīstībā Rīgā. Balvu par sasniegumiem interešu izglītībā piešķirs audzēkņiem un kolektīviem par gūtajiem panākumiem Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos. Savukārt, balvai par ieguldījumu interešu izglītībā tiks nominēti interešu izglītības pedagoģiskie darbinieki par radošu darbu ar bērniem un jauniešiem, kā arī par teicamiem rezultātiem pasākumu organizēšanā un metodiskajā darbā. Nominācijā par debiju interešu izglītībā apbalvos labākos jaunos pedagogus par kvalitatīvu, aktīvu līdzdalību un ievērojamiem sasniegumiem interešu izglītības jomā.

Pretendentus Gada balvai interešu izglītībā iespējams pieteikt līdz 15.oktobra plkst. 16.00, iesniedzot nepieciešamos dokumentus šādā kārtībā:

  • pašvaldības iestādes nosūta Departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldei adresētu elektronisku dienesta vēstuli, tai pievienojot nepieciešamos dokumentus,
  • valsts iestādes un privātpersonas iesniedz pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: iksd.sportjaun@riga.lv vai arī iesniedzot papīra formātā – vienā eksemplārā latviešu valodā uz A4 formāta papīra lapām, datorsalikumā, Departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5.

Papildinformācija: Departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta un interešu izglītības iestāžu nodaļā pa tālr. 67181333, 67181429 un 67181587.