Aicina izvirzīt pretendentus naudas balvām par Rīgas sportistu sasniegumiem 2019. gadā

18. Maijs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) aicina Latvijas sporta federācijas un Rīgas sporta organizācijas līdz 5. jūnijam pieteikt pretendentus naudas balvu saņemšanai par augstiem sasniegumiem sportā 2019. gadā.


Lai izteiktu atzinību galvaspilsētas sportistiem, jau vairākus gadus Rīgas pašvaldība piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, pamatojoties uz Rīgas domes Iekšējiem noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir naudas balvu Rīgas sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā”. Šajos noteikumos aprakstīta naudas balvas piešķiršanas kārtība par sportista sniegumu dažāda līmeņa sacensībās.

Noteikumi un pieteikuma veidlapa pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē: www.sports.riga.lv

Pieteikumi balvu saņemšanai jāiesniedz līdz 5. jūnijam plkst. 15.00.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 dēļ, pieteikumi jāiesniedz tikai elektroniski, nosūtot organizācijas paraksttiesīgās personas ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pastu: iksd@riga.lv