7. maijā notiks videokonference „Vardarbība ģimenēs ārkārtējās situācijas laikā: tendences un risinājumi”

5. Maijs

Ceturtdien, 7. maijā, plkst. 13.00 notiks videokonference „Vardarbība ģimenēs ārkārtējās situācijas un tās radīto seku laikā: tendences un risinājumi”. Videokonferenci organizē Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS).


Videokonferencē par tendencēm saistībā ar konfliktiem un vardarbību ģimenēs Rīgas pašvaldības policijas skatījumā stāstīs Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Andrejs Aronovs. Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieka vietniece Ruta Klimkāne iepazīstinās ar Rīgas sociālo pakalpojumu sniedzēju novērojumiem un Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem pieejamo atbalstu vardarbības ģimenē gadījumos. Savukārt biedrības „Skalbes” valdes priekšsēdētāja Zane Avotiņa informēs par krīžu un konsultācijas centra „Skalbes” krīzes tālruņa ikdienu ārkārtējās situācijas laikā: statistiku, rīcību un ieteikumiem. Ar speciālistu ieteikumiem: kā līdzcilvēkiem atpazīt iespējamu vardarbību ģimenē, uzrunāt vardarbībā cietušos un novirzīt pēc atbalsta dalīsies biedrības „Marta” pārstāve Irina Mazurika un centra „Dardedze” valdes locekle Laila Balode, kura stāstīs par vecākiem un bērniem mājās: kā speciālistiem atpazīt vardarbības riskus, kā rīkoties un uzrunāt cietušo.

Vardarbības ģimenē (gan ģimenēs ar bērniem, gan ģimenēs, kurās ir tikai pieaugušas personas) gadījumu risināšanā ir iesaistīta virkne institūciju, tādēļ videokonference būs aktuāla bāriņtiesu, sociālo dienestu, izglītības iestāžu, pašvaldības policijas, u.c. iestāžu darbiniekiem.

Videokonferenci varēs skatīties tiešraidē LPS mājaslapas: www.lps.lv sadaļā „Tiešraides-Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv