7 fakti par 119. sēriju: bumbu patversmes un daudzbērnu ģimenes

6. Jūlijs, 2017

Vai zināt, ka 119. sērijas mājas vēl aizvien ir vismūsdienīgākais no tipveida paneļu projektiem? Piedāvājam lasītāju uzmanībai dažus interesantus faktus par šīm mājām.


1.119. sērijas vienas kāpņu telpas deviņstāvu mājas celtniecībai bija nepieciešamas 3680* cilvēkdienas jeb 1,49 cilvēkdienas vienu kvadrātmetru lielai platībai.


* cilvēkdienas mērvienība, ar kuru iespējams izmērīt darba laiku,  apzīmē vienu dienu, kad cilvēks ir bijis darbā, neatkarīgi no nostrādāto stundu skaita.

2.119. sērijas mājas, tāpat kā daudzu citu sēriju mājas, ir būvētas uz pāļiem. Rīgas grunts apstākļos nestspēja un aprēķinātā slodze uz pāļiem ir kā minimums 35 tonnas 30x30 cm lielam laukumam.


3.Māja Ozolciema ielā 18 ir garākā padomju laika sērijas tipa māja Baltijā, tajā ir visvairāk dzīvokļu (404) – šī ēka ir viena no ievērojamākajām 119. sērijas pārstāvēm.


4.Piecistabu dzīvokļi nav pārplānošanas rezultāts. Dažās mājās, jo īpaši mājās ar ratiņu telpām pirmajā stāvā, šie dzīvokļi ir paredzēti daudzbērnu ģimenēm.

Foto: Riga.lv


5.119. sērijas mājas ir projektētas ne tikai Rīgā. Latvijas valsts pilsētu celtniecības projektēšanas institūts “Pilsētprojekts” tās ir adaptējis, piemēram, Tjumeņas apgabalam.


6.Tika plānots, ka pagrabus būs iespējams pārveidot par pretradiācijas paslēptuvēm. Izgatavot un uzstādīt guļvietas, ventilācijas šahtas, atvērt iepriekš uzstādītos sanitāros mezglus un aizklāt logus – pēc aprēķiniem, tas viss bija izdarāms 12 stundu laikā. 275 mm biezajiem dzelzsbetona cokola paneļiem bija jānodrošina aizsardzība pret gamma starojuma ar doto aizsardzības koeficientu K3=100. Vienā bloku sekcijā būtu varējuši patverties 100 cilvēki, tiesa, uzturēšanās laiks šādā patversmē projekta dokumentos minēts nebija.


7.119. sērijas mājas nosiltināt ir grūtāk, kā daudzas citas. Paneļu virsmai ir faktūra – fasāde ir kā apstrādāta ar kaltu, gala sienas ir sadalītas posmos un klātas ar flīzēm.

Foto: Riga.lv


Materiāls sagatavots sadarbībā ar “Rīgas namu pārvaldnieks” Personāla vadības nodaļas Mācību daļas vadītāju A. Cimbali.

Literatūras saraksts

  1. Rubīns J. Rīgas dzīvojamais fonds 20.gadsimtā / Rīga - SIA “J.L.V.” (Jumava), 105 lpp.
  2. Альбом паспортов типовых проектов для жилищного строиетльства в Латвийской СССР / Рига - Латгипрогорстрой, 1980 год. 147 стр.
  3. Страутманис И.А., Крастиньш Я.А., Бука О.М., Асарис Г.К. Архитектура советской Латвии / Architecture of the Soviet Latvia. / Москва – Стройиздат, 1987 год. 319 стр.
  4. Проектная документация и альбомы / Рига – Латгипрогорстрой.