5018 reģistrēti notikumi Rīgas pašvaldības policijā no 21. aprīļa -27aprīlim

29. Aprīlis

Rīgas pašvaldības policijā ( RPP) laika periodā no 21. līdz 27. aprīlim pavisam reģistrēti 5018 notikumi (no tiem tikai 996 ar mobilās lietotnes palīdzību). Tāpat saņemti 194 personu iesniegumi.


Joprojām pašvaldības policija īpaši pievērš uzmanību ārkārtas stāvokļa ierobežojumu kontrolei. Saņemts 361 izsaukums par ārkārtas stāvokļa ierobežojumu neievērošanu, patrulējot, konstatēti 95 ārkārtas situācijas ierobežojumu neievērošanas gadījumi. Tāpat pašvaldības policija veica 501 reidu par ierobežojumu neievērošanu. Pavisam kopā apsekotas 1547 adreses un policijas redzeslokā nonākušas 520 personas, kas neievēro noteiktos ārkārtas situācijas ierobežojumus. Policijas darbinieki ir sastādījuši 318 administratīvā pārkāpuma protokolus par soda naudas uzlikšanu. Tāpat konstatēts 261 ārkārtas situācijas ierobežojumu neievērošanas gadījums.

22. aprīlī neilgi pēc plkst. 15.30 Rīgas pašvaldības policijas darbinieki, patrulējot Andreja Saharova ielā, pamanīja trīs personu kompāniju, kura savstarpēji neievēroja divu metru distanci, tādējādi pārkāpjot prasības par distancēšanās ievērošanu. Vienai no personām rokās bija atvērts alkoholiskā dzēriena iepakojums. Personas paskaidroja, ka satikās, lai iedzertu un atzīmētu drauga dzimšanas dienu, kurš tobrīd neatradās notikuma vietā. Pēc pārkāpēju vārdiem, sākotnēji vīrieši bijuši četratā, bet draugs piedzēries un aizgājis mājās, atstājot viņiem alkoholisko dzērienu. Neviens no vīriešiem izdarīto nenožēloja, kā arī viens no viņiem aicināja garāmgājējus neievērot aizliegumu pulcēties. Pārrunu laikā vīrietis policistu klātbūtnē kādam zvanīja un aicināja viņu piebiedroties kopīgai alkoholisko dzērienu lietošanai. Ņemot vērā pārkāpēju bezrūpīgo attieksmi pret ierobežojumiem, kārtības sargi nolēma katram piemērot naudas sodu.

Lemjot par soda apmēru, kārtības sargi vērtē ne tikai pārkāpuma apstākļus, bet arī pārkāpēju attieksmi pret izdarīto. Lielākoties piemērots minimālais - 10 eiro - sods. Likums paredz, ka fiziskām personām var piemērot līdz pat 2000 eiro lielu naudas sodu. Atgādinām, ka distancēšanās noteikumi ir jāuztver nopietni, jo tie paredzēti, lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību Latvijā.


Neskatoties uz noteiktajiem ierobežojumiem sabiedrisko vietu apmeklēšanā, nedēļas laikā RPP darbinieku redzeslokā nonāca 130 nepilngadīgas personas. Apsekotas 135 nepilngadīgo dzīvesvietas un pulcēšanās vietas, noformētas piecas izpildes lietas ,,Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”, veiktas 17 psiholoģiskās konsultācijas.

Tā kā valstī skolēniem noteiktas attālinātās mācības un tādi ārpus stundu pasākumi kā mūzikas skolu un sporta pulciņu nodarbības nenotiek, tad vecākiem un skolniekiem nākas sadzīvot kā nu prot.

24. aprīlī pirms plkst. 19.00 pašvaldības policijas Latgales pārvaldes darbinieki saņēma izsaukumu uz Salaspils ielu, kur it kā bērna māte fiziski iespaidojot savu bērnu. Notikuma vietā izsaucējs - bērnu tēvs - paskaidroja, ka no vecākā bērna bija saņēmis īsziņu, ka māte viņu fiziski iespaido. Tika noskaidrots, ka bērnu vecāki kopā nedzīvo, notiek šķiršanās process, bērni periodiski viesojas pie mātes vai pie vecāsmātes. Dzīvoklī sastaptā bērnu māte sniedza informāciju, ka bērni pie viņas ciemojas jau apmēram pusotru nedēļu un nekāda fiziska iespaidošana neesot notikusi. Vārds pa vārdam un izrādījās, ka pamats tādai īsziņai no bērna ir bijis tas, ka māte aizliegusi spēlēt spēles viedtālrunī. Par notikušo arī tika apjautāts pats dēls, kurš atzinās, ka saucienam pēc palīdzības bijis mātes aizliegums spēlēt spēles viedtālrunī, un ka nekāda fiziska iespaidošana nav notikusi. Sarunas laikā dēls mēģināja iežēlināt policistus ar raudāšanu un čīkstēšanu. Tad nu tika atgādināts par nepieciešamību klausīt vecākus un pēc vecāku lūguma palīdzēt mājas darbos.

Ārkārtas situācijas noteikti ierobežojumi atstāj iespaidu ne tikai uz bērniem, bet arī uz pieaugušajiem. 25. aprīlī ap plkst. 15.00 Centra pārvaldes darbinieki saņēma izsaukumu uz Kluso ielu, kur vairākas personas, iespējams, patvaļīgi uz ceļa braucamās daļas uzklāja ceļa apzīmējumus - baltas līnijas. Ierodoties notikuma vietā policisti konstatēja, ka uz ceļa braucamās daļas kāda sieviete, izmantojot rullīti, ar baltu krāsu uzklāj šaurākas un platākas līnijas. Vairākas vietas uz asfalta bija norobežotas ar līmlenti. Sieviete paziņoja, ka asfalta apzīmēšana tiek veikta pēc pašas iniciatīvas. Personai noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Pavisam pagājušajā nedēļā Rīgas pašvaldības policijas redzeslokā nonākušas 2115 personas, no kurām 180 aizturētas. Reģistrēti 1309 administratīvie pārkāpumi, no tiem 606 par auto stāvēšanas un apstāšanas noteikumu neievērošanu autovadītājam klāt neesot. Tāpat Rīgas ūdeņos atrasti un izņemti 26 nemarķēti zvejas rīki.