30 bezmaksas izglītības programmas nestrādājošiem jauniešiem

21. Jūnijs, 2018

Jauniešu Garantijas piedāvā jauniešiem (17 - 29 gadi) 1 gada laikā profesionālās izglītības programmās apgūt kādu no vairāk kā 30 tautsaimniecībā pieprasītām profesijām. Izglītības programmas tiek īstenotas profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā


Mācības jauniešiem pilnībā ir bez maksas, tiek nodrošināti nepieciešamie mācību līdzekļi, prakse uzņēmumos, iespēja saņemt stipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī, apmaksāta dienesta viesnīca citi atbalsta pasākumi mācību procesa īstenošanai.

Ņemot vērā, ka ne visi 9. un 12.klašu absolventi dažādu iemeslu dēļ turpina mācības augstākās izglītības iestādēs, lūdzam jauniešus izmantot šādu izdevību un mācīties Jauniešu Garantijas nodrošinātās profesionālās izglītības programmās.

Kā uzzināt, vai jums der kāda no mācību programmām?

  • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
  • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
  • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Ar ko ir iespējams apvienot mācības?

  • Var būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
  • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

Kas ir jāņem vērā?

  • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
  • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
  • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā vai bērna kopšanas atvaļinājumā.

Informācija par projektu

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā profesionālās izglītības iestādēm īsteno projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu Garantijas ietvaros”.