2019. gada izglītības budžets: kuras skolas un bērnudārzi tiks izremontēti, kam pienākas brīvpusdienas un kam tiks paceltas algas?

29. Marts

Rīgas domes deputāti apstiprinājuši 2019. gada budžetu, kas paredz dažādas būtiskas izmaiņas izglītības jomā, piemēram, algu paaugstinājumu, jaunas infrastruktūras būvniecību, bezmaksas ēdināšanu gan bērnudārzu, gan skolu audzēkņiem, kā arī daudzas citas izmaiņas.


Brīvpusdienas arī bērnudārzu audzēkņiem

No šā gada 1. septembra  gandrīz 32,5 tūkstošiem Rīgas bērnudārzu audzēkņu tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana – to paredz šodien apstiprinātais Rīgas pašvaldības budžets 2019. gadam.

Brokastu, pusdienu un launaga izmaksas tiks segtas visiem mazuļiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības izglītības iestādēs un privātajos bērnudārzos, kas noslēguši sadarbības līgumus ar Rīgu. Tādējādi tiek izpildīts pašvaldības solījums visu galvaspilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem – gan skolās, gan bērnudārzos – piešķirt brīvpusdienas. Šim mērķim Rīgas budžetā paredzēti gandrīz 23,5 miljoni eiro.

Algu paaugstinājums auklītēm, pavāriem, skolu māsiņām

Arī  no 1. septembra par 50 – 70 eiro tiks palielināts atalgojums pašvaldības bērnudārzu auklītēm, pavāriem, izglītības iestāžu ārstiem un medmāsām, par 10% no pamatalgas – sociālajiem darbiniekiem un aprūpētājiem, kā arī Rīgas Bāriņtiesas darbiniekiem. Izglītības iestāžu pedagogiem un auklītēm tiks nodrošinātas arī veselības apdrošināšanas polises.

Foto: infografika

Privāto bērnudārzu līdzfinansējums

Līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, salīdzinot ar 2018. gadu, palielināsies par aptuveni diviem miljoniem eiro, salīdzinot ar 2018. gadu, un 2019. gadā šim mērķim no pašvaldības budžeta paredzēti jau 19,9 miljoni eiro. Privātos bērnudārzus apmeklē vairāk nekā 6800 bērni, kā arī palielinās auklīšu skaits, kuras pieskata mazuļus (542 auklītes pieskata 1170 bērnus). Turklāt no šā gada 1. janvāra ir palielināts pašvaldības līdzfinansējums. Tas sasniedz 246,19 eiro mēnesī par vienu bērnu no pusotra līdz četru gadu vecumam, bet obligātā izglītības vecuma bērniem līdzfinansējums ir 187,59 eiro. Auklēm pašvaldība piemaksā 142,12 eiro par viena bērna pieskatīšanu.

Jaunu grupiņu atvēršana un bērnudārzu būvniecība

Plānota telpu izbūve jaunām pirmsskolas grupām, kurās varēs uzņemt aptuveni 440 mazuļu. Bērnudārzi tiks celti Zolitūdē, Skanstes rajonā un Mežaparkā.

Piesaistot ERAF fondu finansējumu jaunas dabas zinību laboratoriju piebūves izbūvēs pie Rīgas Klasiskās ģimnāzijas un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas. Ar ERAF fondu līdzfinansējumu pārbūvēs un paplašinās arī Rīgas Angļu ģimnāzijas ēka.

Foto: infografika

Jaunas skolas būvniecība, esošo skolu remonti

Īstenojot skolu tīkla pilnveidošanas pasākumus, norit jaunās Rīgas Mežaparka sākumskolas ēkas projektēšanas darbi. Šogad remontdarbi tiks veikti Rīgas 19. vidusskolā un BJC „Bolderāja”, Rīgas Čiekurkalna pamatskolā. Būvdarbi turpināsies arī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā un Rīgas Hanzas vidusskolā, Rīgas Valda Zālīša sākumskolā, Friča Brīvzemnieka pamatskolā un Rīgas 64. vidusskolas ēkā Ūnijas ielā 93.

Jaunas sporta zāles izbūvēs pie Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas un Rīgas 93. vidusskolas. Jauni sporta un aktīvās atpūtas laukums ierīkos pie  Rīgas Imantas vidusskolas, Kurzemes prospektā 158, pie Rīgas 86. vidusskolas un pie Friča Brīvzemnieka pamatskolas.

Dažāda veida remontdarbi tiks veikti 47 skolās un 40 pirmsskolās.

Dotācijas pedagogu algām, bērnudārzu un skolu uzturēšanai

Izglītības, kultūras un sporta departamentam  paredzēta viena no lielākajām dotācijām - 351,12 miljonu eiro apmērā. 120 miljoni no tiem būs valsts dotācija, kas, galvenokārt, tiks tērēta pedagogu algu izmaksāšanai. 77,39 miljonus eiro departaments tērēs pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai, 19,87 miljonus eiro - līdzfinansējumos privātajos bērnudārzos, bet vēl 139 miljonus - sākumskolu, pirmsskolu un vidusskolu uzturēšanai.