2. maijā norisināsies labdarības pasākums Strazdumuižas skolā

26. Aprīlis, 2018

Trešdien, 2018. gada 2. maijā, plkst. 15.30 Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem Rīgā, Braila ielā 24 notiks labdarības pasākums, kurā piedalīsies bērnu un jauniešu konkursu - festivālu “Mēs Latvijai” laureāti.


Labdarības pasākums tiek rīkots ar mērķi sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, veicināt Rīgā dzīvojošo dažādu tautību bērnu un jauniešu komunikāciju un savstarpēju sadarbību, kā arī sekmēt bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā.

Pasākuma pirmā daļa paredzēta kā koncerts, kurā sadziedās un teatrālus priekšnesumus veidos kolektīvi no rīgas skolām. Pēc muzikālās daļas norisināsies kopīgs sadraudzības pasākums.

Vairāk informācijas šeit.