“Uzmanību, hidrauliskā pārbaude!” Kāpēc katru vasaru tiek atslēgts karstais ūdens?

2. Septembris, 2019

Katru vasaru dažādās Rīgas apkaimēs uzņēmums AS “Rīgas siltums” veic siltumtrases hidrauliskās pārbaudes. Tā centralizētā siltumapgādes sistēma tiek gatavota apkures sezonai. Kāpēc mājām ir jāatslēdz karstā ūdens padeves? Un kas notiek tajos brīžos, kad ūdens uzsildīšana tiek apturēta? Par to portālam Rīga.lv pastāstīja uzņēmuma PS “Siltumserviss Rīga” pārstāvis Alberts Sūna.


1.Kāpēc pārbaude jāveic katru gadu un tieši vasarā?

Noslēdzot apkures sezonu, centralizētās siltumapgādes piegādātājs AS “Rīgas Siltums” sāk gatavoties nākamajai sezonai. Tiek veikti plānveida remontdarbi, nomainot dažāda apjoma siltumtrašu posmus, taču, tā kā no avārijām izvairīties nav iespējams, ir svarīgi veikt preventīvus pasākumus, lai pēc iespējas izvairītos no problēmām apkures sezonas laikā, jo jebkura avārija ziemā sagādā galvassāpes gan iedzīvotājiem, gan sistēmas apkalpojošām organizācijām. Ziemā, kad apkures sistēma jau ir ieslēgta, veikt ārpuskārtas remontdarbus ir sarežģītāk, laikietilpīgāk un dārgāk, nekā vasarā, kad nepieciešams tikai atslēgt karsto ūdeni.

2.Ja tiek pārbaudītas siltumtrases, kāpēc mājās tiek atslēgts ūdens?

Lai savlaicīgi pārliecinātos par siltumtīklu gatavību, Rīgā tiek veikta kompleksa ārējo siltumtīklu hidrauliskā pārbaude, kuras laikā klientiem pakalpojums tiek uz laiku atslēgts. Pēc šo darbību veikšanas siltuma trases tiek atdzesētas, lai pārbaudītu to blīvumu ar daudz lielāku spiedienu, (līdz 16 atmosfērām) nekā tās tiek ekspluatētas ikdienā.

Ēku atslēgšana nepieciešama tādēļ, ka ne ēku siltummezgli, ne ēku apkures cauruļvadi un radiatori nav projektēti šādiem spiediena režīmiem un slodzēm. Neveicot atslēgšanu, šīs sistēmas vienkārši tiktu sabojātas. Tādēļ ir ļoti svarīgi šo atslēgšanu veikt pareizi un pārliecināties, ka viss ir izdarīts atbilstoši. Siltumtrašu pārbaudes darbus veic uzņēmums AS “Rīgas Siltums”. Siltumtīklu atslēgšanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieka” ēkās veic PS “Siltumserviss Rīga”.

Viena santehniķu brigāde diennakts laikā atslēdz siltuma padevi 80-100 mājām, un tas aizņem vidēji četras stundas. Kopumā vienas hidrauliskās pārbaudes laikā no karstā ūdens padeves vienā dienā tiek atslēgti līdz pat 2000 siltummezglu. 

3.Kā notiek siltummezgla atslēgšana?

Sākumā tiek pazemināta ūdens temperatūra. Tīri tehniski tiek atslēgts siltummezgls no siltumtrases, noslēdzot ventiļus, pats siltummezgls tiek iztukšots un izlaides ventilis atstāts atvērts gadījumā, ja noslēgventiļi tomēr neiztur spiedienu un, rodoties noplūdei, mezgls netiktu bojāts, bet pārspiediens izvadīts caur atvērto ventili.

Pēc tam, kad hidrauliskā pārbaude ir veikta un AS “Rīgas Siltums” dod atļauju veikt ēku pieslēgšanu pie siltumapgādes tīkliem, PS “Siltumserviss Rīga” darbinieki dodas pieslēgt karstā ūdens padevi. Tas tiek veikts, aizverot izlaides ventili, atverot trases ventiļus, un, protams, to izdarot, darbinieki pārliecinās, ka mezgls strādā atbilstoši iestatījumiem.

4.Vai krāna ūdeni var dzert uzreiz pēc hidrauliskās pārbaudes? Vai var izmantot sadzīves tehniku?

Aukstā un karstā ūdens sistēmas savā starpā nekā nav savienotas. Tāpēc hidrauliskās pārbaudes neietekmē dzeramā ūdens kvalitāti. Tā kā ūdens padeve veļas un trauku mazgājamām mašīnām tiek nodrošināta no aukstā ūdensstāvvada, tad hidrauliskās pārbaudes sadzīves tehnikas lietošanas kvalitāti neskar. Protams, ja no karstā ūdens krāna sākumā tek rūsains ūdens, tad to nepieciešams notecināt.

5.Kāpēc vieniem iedzīvotājiem karstais ūdens tiek pieslēgts nākamajā dienā, bet citiem nākas gaidīt ilgāk?

Gadījumos, ja kādi ārējo siltumtrašu posmi neiztur pārbaudi un notiek plīsumi, var gadīties, ka karstā ūdens padevi nav iespējams atjaunot tik ātri, cik gribētos. Tad karstā ūdens padeves atjaunošana ir atkarīga no tā, cik ātri AS “Rīgas Siltums” veiks bojātā posma remontu, atjaunojot siltumnesēja piegādi atslēgtajiem objektiem. 

Reizēm gadās, ka vienā un tajā pašā mājā daļai iedzīvotāju karstais ūdens jau ir, bet daļai nav. Tas saistīts ar to, ka katrai mājai ir savs siltummezglu daudzums. Ir ēkas, kurās uzstādīti pat trīs siltummezgli, citās vietās ir tikai viens, kurš apkalpo vairākas mājas.

6.Vai hidrauliskās pārbaudes laikā var notikt avārija dzīvoklī?

Hidrauliskās pārbaudes laikā tiek pārbaudītas siltumtrases ārpus daudzdzīvokļu ēkām. Ūdens ar nolūku tiek iekrāsots zaļš ar fluorescētu krāsu, lai noplūdes vietā to būtu vieglāk pamanīt. Vietās, kur rodas šādas noplūdes, strādā AS “Rīgas siltuma” avārijas brigādes.

Gadās situācijas, kad rodas plīsumi arī dzīvoklī esošajos cauruļvados. Visbiežāk tas notiek ar dvieļu žāvētājiem: korozijas bojātās vai nekvalitatīvi savienotās vietās, atslēdzot karsto ūdeni, spiediena maiņas rezultātā var veidoties bojājumi un šādos gadījumos iedzīvotājiem ir jābūt modriem.

Nereti, neliela pilēšana pati beidzas pēc ūdens spiediena stabilizēšanās.

Ja noplūde ir lielāka -  jāpiesaka santehniķis.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekoto ēku klientiem, šādos gadījumos nepieciešams sazināties ar PS “Siltumserviss Rīga” (80 000 610 vai jāraksta elektronisks pieteikums šeit)

Tāpat var informēt apsaimniekošanas uzņēmu “Rīgas namu pārvaldnieks”, zvanot pa tālruni 8900.

7. Kāpēc pārbaudes laikā no karstā ūdens krāna tek auksts ūdens un vai par to būs jāmaksā?

Pilnībā pārtraukt ūdens padevi no karstā ūdens krāna nedrīkst. Ja cauruļvads būs “sauss”, tad tas uzpildīsies ar skābekli, sāksies oksidācija, kas radīs piemaisījumu draudus ūdenim. Mūsdienu “gudrie” jaucējkrāni ir ierīkoti tā, lai no karstā ūdens krāna netecētu ūdens. Lai nebūtu jāmaksā par karstā ūdens patēriņu laika posmā, kad tas ir atslēgts, labāk hidrauliskās pārbaudes laikā to neizmantot.