“Rīgas siltums” šogad jau trešo reizi samazinās siltumenerģijas tarifu

30. Jūnijs

AS “Rīgas siltums” pirmdien, 29.jūnijā, iesniedza izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) par 11% samazināto siltumenerģijas tarifu.


Siltumenerģijas tarifa samazināšana Rīgā šogad tiek veikta jau trešo reizi, un tās pamatā ir pirktās siltumenerģijas un kurināmā cenu samazinājums.

Sarūkot kurināmā cenu samazinājumam un pirktās siltumenerģijas izmaksām, un ņemot vērā to, ka jaunā tarifu aprēķināšanas piemērošanas kārtība ļauj operatīvi veikt siltumenerģijas tarifa pārrēķinu, tika izstrādāts samazinātais siltumenerģijas tarifs un iesniegts SPRK izskatīšanai. Pēc tarifa apstiprināšanas kopējais siltumenerģijas tarifa samazinājums šogad sasniegtu 22%.

Plānots, ka jaunais siltumenerģijas tarifs Rīgā būs 40,46 EUR/MWh bez PVN un stāsies spēkā no 2020.gada 1.augusta.

Iepazīties ar jauno tarifu un sniegt savus priekšlikumus par piedāvāto siltumenerģijas tarifu var 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vēršoties AS “Rīgas siltums” Cēsu ielā 3a, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67017363, e-pasts: siltums@rs.lv).

“Rīgas siltums” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.
77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir ap 800 kilometri, no kuriem 74% atrodas AS “Rīgas siltums” īpašumā.