“Rīgas satiksme” pārtraukusi uzsāktos iepirkumus Skanstes tramvaja projektā

18. Janvāris, 2019

Rīgas satiksmes iepirkumu komisija šodien pieņēmusi lēmumu par Kohēzijas fonda projekta Nr.4.5.1.1/16/I/002 “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” ietvaros organizēto iepirkumu slēgto konkursu "Rīgas tramvaju infrastruktūras pārbūve" un sarunu procedūru “Par zemās grīdas tramvaju piegādi” pārtraukšanu.


Abus pārtrauktos iepirkumus no jauna plānots izsludināt tuvāko mēnešu laikā. Līdz jaunas iepirkumu procedūras uzsākšanas “Rīgas satiksme” paredzējusi pārstrādāt iepirkumu dokumentāciju, pārskatot prasības pretendentiem, tādejādi iespēju robežās paplašinot potenciālo pretendentu loku.

Jānorāda, ka pirms iepirkumu izsludināšanas visai iepirkumu dokumentācijai tiek veikta likumdošanā noteiktā pirmspārbaude Iepirkumu uzraudzības birojā.

Tāpat arī noslēgtā līguma par projekta īstenošanas uzraudzību (Integritātes pakts) ietvaros “Rīgas satiksmes” iepirkumu komisija aktīvi sadarbojas ar biedrību “Sabiedrība par atklātību – Delna”.