“Rīgas namu pārvaldnieks” portālā ūdens patēriņa rādījumus varēs iesniegt bez reģistrēšanās

24. Oktobris, 2019

Ņemot vērā savstarpējā komunikācijā ar klientiem iegūtos priekšlikumus, paralēli četrām jau esošajām elektroniskās ūdens patēriņa iesniegšanas formām, ir ieviests jauns attālinātās iesniegšanas veids, kas ļauj klientiem, izmantojot pēdējā rēķina datus, iesniegt rādījumus www.e-parvaldnieks.lv, bez reģistrēšanās pārējiem e-pakalpojumiem.


Jaunais pakalpojums ieviests, jo virkne klientu norādīja, ka iesniegtu rādījumu datus elektroniski, tomēr nevēlas reģistrēties portālā, kā arī nevēlas saņemt pilnu e-pakalpojumu spektru. Atgādinām, ka līdz šim tika piedāvāta skaitītāju rādījumu iesniegšana portālā www.e-parvaldnieks.lv reģistrētiem lietotājiem.

Jaunā rādījumu iesniegšanas platforma ir pieejama no 24. oktobra un līdzīgi kā citas attālinātās iesniegšanas formas, būs aktīvas no katra mēneša 25. līdz 28. datumam.

Foto:

Ņemot vērā, ka turpmākajos mēnešos vismaz 2 vai vairāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas dienas iekrīt brīvdienās, kad iesniegšana klātienē nav iespējama, RNP šā gada oktobrī un decembrī, kā arī 2020. gada janvārī pagarinājis individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas termiņu gan elektroniski, gan papīra formātā!

Individuālos ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus varēs iesniegt:

  • 2019.gada oktobrī no 24. līdz 28. datumam;
  • 2019.gada decembrī no 20. līdz 28. datumam;
  • 2020.gada janvārī no 24. līdz 28. datumam.