Covid-19 Pilsētā un sabiedrībā
Vakcinācijas Kongresu namā

1. jūnijā, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, Ministru kabinets lēma rīkoties atbilstoši četru soļu plānam pakāpeniskai Covid-19 ierobežojošo pasākumu mazināšanai izglītībā, kultūrā, tirdzniecībā un atsevišķās citās jomās.

Straujais epidemioloģiskās situācijas uzlabojums Latvijā skaidrojams ar pieaugošo kolektīvo imunitāti, kas iegūta vakcinējoties, kā arī vīrusa sezonālo raksturu. Tāpēc veselības nozares eksperti uzsver, ka, lai turpinātu mazināt Covid-19 ierobežojošos pasākumus un tie nebūtu jāatjauno rudenī un ziemā, sabiedrībai jāturpina aktīvi vakcinēties. Vienlaikus jāatceras, ka Latvija ir 4. vietā pēc saslimstības rādītāja Eiropas Savienībā, kas aizvien ir ļoti augsts. Turklāt mūsu valstī pēdējās nedēļās konstatēta arī tā saucamā “Indijas varianta” vīrusa izplatība, kas, iespējams, rada jaunus izaicinājumus.

Izglītība

Lai īstenotu obligāto prasību kvalifikācijas uzturēšanai un nodrošinātu iespēju apgūt profesionālās tālākizglītības programmu praktisko daļu, kvalifikācijas praksi, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu, kā arī profesionālās pilnveides programmu praktiskās daļas apguvi, izglītojamajiem grupās līdz 10 cilvēkiem turpmāk būs iespēja organizēt mācības klātienē. Mācību telpās jānodrošina ne mazāk kā 3 m2 vienai personai, 2 m distances ievērošana starp personām un telpu vēdināšana. Izglītojamajiem un mācībspēkiem jālieto sejas maksas. Dalība klātienes nodarbībās iespējama ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu. 

Vienlaikus jāatzīmē, ka personas, kuras ir vakcinētas vai izslimojušas Covid-19, apliecinot šo faktu ar sertifikātu, var piedalīties pieaugušo profesionālās izglītības programmu apguvē klātienē līdz 20 personām grupā, neievērojot prasības par masku nēsāšanu, distances ievērošanu u.c., izņemot telpu vēdināšanu.

Kultūra

Epidemioloģiskās situācijas uzlabojums ļauj mazināt ierobežojumus arī kultūras jomā, dodot iespēju individuāliem bibliotēku, arhīvu, muzeju un muzejam radniecīgo mākslas un vēstures eksponēšanas vietu apmeklējumiem. Šajās kultūrvietās vienam apmeklētajam vai vienas mājsaimniecības locekļiem jānodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības; jānodrošina vienvirziena apmeklētāju plūsma. 

Līdzīgi kā tirdzniecības vietām, arī kultūrvietām ir jāizstrādā dokumentēta iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai un jānosaka par šo pasākumu ievērošana atbildīgā persona. Būtisks nosacījums ir arī telpu vēdināšana. Savukārt vietās, kur paredzama pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās, nepieciešamības gadījumā jānodrošina apmeklējuma laika iepriekšēja rezervēšana.

Tirdzniecība

1. jūnija Ministru kabineta sēdē lemts, ka, ievērojot drošas tirdzniecības prasības, darbu var pilnībā atsākt arī tirdzniecības centri,  kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir virs 7000 m2.

Izmaiņas skar arī ielu tirdzniecības organizēšanas vietas – tajās vairs nav prasība ierobežot tirdzniecības dalībnieku skaitu līdz 20. Turpmāk maksimāli pieļaujamo dalībnieku skaitu ielu tirdzniecības organizēšanas vietā nosaka pašvaldības savā administratīvajā teritorijā, saglabājot prasību nodrošināt epidemioloģiski drošu iepirkšanās vidi (2 metru distance un sejas masku lietošana visiem), kā arī kontrolējot un mazinot Covid-19 infekcijas izplatības riskus. 

Privāta pulcēšanās un pasākumi

Ierobežojumi tiek mazināti arī atsevišķu privātu pasākumu organizēšanai, nosakot, ka kristību un bēru ceremonijās ārā var pulcēties līdz 20 personām, savukārt iekštelpās – līdz 10 cilvēkiem, neatkarīgi no mājsaimniecību skaita. 

Tāpat ļauts organizēt mirušo piemiņai veltītus dievkalpojumus, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu to noturēšanas vietā: jāvēro 2 metru distance, jālieto sejas maska un jānodrošina ierobežota pulcēšanās.  

Līdz šim divas mājsaimniecības (līdz 10 cilvēkiem) varēja tikties vai ciemoties viena pie otras, pavadot laiku ārā. Jaunie noteikumi paredz iespēju privāti divām mājsaimniecībām pulcēties ārā līdz 20 personām un iekštelpās – līdz 10. 

Vairāk informācijas: https://covid19.gov.lv/

Muzikanti muzicē
Zāļu valsts aģentūras informatīvs materiāls par vakcīnām pret Covid-19: uzzini par vakcīnu izstrādi, darbību, intervālu starp devām un biežākajām blakusparādībām

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) atgādina, ka vakcīnu mērķis ir novērst saslimšanu ar koronavīrusu, tai skaitā pasargāt no simptomātiskas saslimšanas, smagas Covid-19 slimības gaitas, hospitalizācijas un nāves. 

Līdz šim Eiropā, tai skaitā Latvijā, lietošanai apstiprinātas četras Covid-19 vakcīnas. 

Lai iegūtu pilnīgu un noturīgu aizsardzību pret koronavīrusu, nepieciešamas divas Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca vakcīnas devas, vai viena deva – Janssen vakcīnas gadījumā. ZVA vērš uzmanību, ka aizsardzība var nebūt pilnīga līdz 7 dienām pēc Pfizer-BioNTech, līdz 14 dienām pēc Moderna un līdz 15 dienām pēc AstraZaneca vakcīnas otrās devas saņemšanas. Janssen Covid-19 vakcīnas lietošanas gadījumā nepieciešama viena deva un pilnīga aizsardzība iestājas 14 dienas pēc tās saņemšanas.

Otrā Pfizer-BioNTech vai Moderna vakcīnas deva jāsaņem vismaz 3 līdz 4 nedēļas pēc pirmās devas. Savukārt AstraZeneca vakcīnai otrās devas rekomendētais intervāls ir 9-12 nedēļas, vakcinācijas rokasgrāmatā norādīts, ka šīs vakcīnas otrās devas saņemšanas vizīte plānojama tuvāk 12. nedēļai. 

Vakcīna tiek ievadīta cilvēka augšdelmā.         

Kā vakcīnas tika apstiprinātas?

Vakcīnas tika izstrādātas un apstiprinātas paātrinātā kārtībā. Tas bija iespējams, jo eksperti visā pasaulē sadarbojās, lai atklātu vakcīnu. Notika ātra apmainīšanās ar būtisku informāciju. Vienlaikus tika veikti vairāki pētījumi par vakcīnas drošumu un efektivitāti. Tādējādi tika ietaupīts daudz laika. Šie pētījumi tika izvērtēti, tiklīdz bija zināmi to rezultāti.
    
Tādējādi bija iespējams šīs vakcīnas izstrādāt un apstiprināt ātrāk nekā parasti, neizlaižot būtiskus procesa soļus. Vakcīnas apstiprinājusi Eiropas Zāļu aģentūra, kuras zinātniskās komitejās piedalās arī ZVA speciālisti.

Biežākās blakusparādības

ZVA atgādina, ka līdzīgi kā pēc citu vakcīnu saņemšanas, arī pēc Covid-19 vakcīnu saņemšanas var rasties blakusparādības. Vairums blakusparādību rodas, jo vakcīnas stimulē cilvēka organisma imūnsistēmu. 

Tā rezultātā daļai cilvēku viņu organisma īpatnības dēļ var rasties sagaidāmas reakcijas jeb blakusparādības. Tomēr šādu reakciju rašanās vai trūkums neliecina par to, cik stipra vakcinācijas rezultātā būs iegūtā organisma aizsardzība.

Pētījumi liecina, ka biežākās blakusparādības ietver paaugstinātu ķermeņa temperatūru (dažkārt virs 38°C), drudzi, galvassāpes, nogurumu, sāpes injekcijas vietā, muskuļu un locītavu sāpes, apsārtumu, pietūkumu injekcijas vietā. Šīs blakusparādības parasti ilgst 1 līdz 3 dienas un pēc tam izzūd.

Pacientiem jāvēršas pie ārsta, ja pēc vakcīnas saņemšanas rodas bažas par novērotajām blakusparādībām. Gan ārsts vai farmaceits, gan pacients var ziņot par konstatētām zāļu, to vidū arī vakcīnu, izraisītām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai. Ziņojumu var iesniegt arī elektroniski Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē www.zva.gov.lv > “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm un biovigilanci”.

ZVA uzsver, ka visas ES apstiprinātās vakcīnas ir pārbaudītas un drošas lietošanai. 

Vai drīkstu saņemt vakcīnu? Būtiskākie brīdinājumi

Informatīvajā materiālā ietverta svarīgākā informācija, kad pirms vakcinācijas veikšanas būtu jākonsultējas ar ārstu. 

Proti, cilvēkam jājautā savam ģimenes ārstam, vai drīkst saņemt šīs vakcīnas, ja iepriekš pēc cita veida vakcīnas saņemšanas ir bijusi alerģiska reakcija vai ir bijusi alerģiska reakcija pēc pirmās vakcinācijas ar šīm Covid-19 vakcīnām. 

Pirms vakcinācijas nepieciešams konsultēties ar speciālistu, kurš izvērtēs vai drīkstat vakcinēties. Pirms vakcinēšanās nepieciešams obligāti informēt ārstu, ja tiek novērota smaga saslimšana, drudzis, Covid-19 raksturīgi simptomi, ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19, ir jāievēro pašizolācija vai karantīna pēc kontaktēšanās ar cilvēku, kam ir Covid-19, vai tas gaida testa rezultātus, kā arī ja ir nokavēta vakcinācijas vizīte. 

Informatīvajā materiālā norādīta visu reģistrēto vakcīnu informācija, taču tā neaizstāj oficiālo zāļu lietošanas instrukciju, kas ikvienam pieejama Zāļu reģistrā, un ārsta sniegtos norādījumus.