Covid-19 Rīgas domē
Rīgas karogs

Rīgas pašvaldības iestāžu darbs Covid-19 laikā

 

Rīgas Sociālais dienests turpina sniegt klātienes pakalpojumus TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta. Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, ierodoties uz pieņemšanu sociālajā dienestā, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rūpējoties par klientu un darbinieku veselību un drošību, aicinām  iesniegumus un dokumentus iesniegt attālināti:

 • iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
 • izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu.

Rīgas Sociālā dienesta darba laiks: pirmdienās no plkst. 9.00 – 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00.

Rīgas Sociālā dienesta dienas un kopienas centrus var apmeklēt TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta. Šonedēļ turpinās dienas centros aizsāktā radošā iniciatīva “Radi prieku un vairo drošību”, kuras mērķis ir uzšūt sejas aizsargmasku, piedalīties nodarbībā klātienē var tikai pēc tam, kad iepriekš ir sazvanīts sava rajona dienas centrs.

Aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināts arī turpmāk, stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Ja aprūpējamā ģimenes locekļi ir bijuši “Covid-19” skartajās valstīs vai atrodas karantīnā (vai karantīnā atrodas kāds ģimenes loceklis) nekavējoties sazināties ar pakalpojuma sniedzējiem (tālrunis uzrādīts līgumā). Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis 67105048.

Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā turpina darbu kā līdz šim, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ēdiens tiks izsniegts ņemšanai līdzi TIKAI savos traukos!

Astoņas Rīgas pašvaldības līdzfinansētās patversmēs jaunos klientus uzņem tikai tad, kad ir veikts Covid-19 tests. Darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem.

Trīs Rīgas pašvaldības krīzes centri un īslaicīgās uzturēšanās mītne turpina darbu, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rūpējoties par klientu un darbinieku veselību, ievērojot visus drošības un piesardzības pasākumus vīrusa izplatības ierobežošanai.

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros “Mezčiems”, “Gaiļezers”un ‘Stella maris” epidemiloģiskās drošības uzturēšanai, kā arī ņemot vērā to, ka riska grupā ir tieši vecāka gada gājuma cilvēki no 19. oktobra ir  apturēti piederīgo apmeklējumi. Aicinām tuviniekus sazināties telefoniski vai interneta vietnēs, vajadzības gadījumā sociālā darba speciālisti palīdzēs senioriem izmantot viedierīces. Pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru. Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt aprūpes centru sociālā darba speciālistiem.

RD Labklājības departaments iespēju robežās organizē darbu tā, lai maksimāli ierobežotu klientu plūsmu, kā arī atbalstot tos darbiniekus, kuriem ir bērni skolas un pirmsskolas vecumā.

Brīvprātīgo darbu koordināciju Rīgā nodrošinās Latvijas Sarkanais Krusts un Latvijas Samariešu apvienība, kuri ir ilggadēji RD Labklājības departamenta sadarbības partneri ar starptautisku pieredzi brīvprātīgā darba koordinēšanā. Gan tos cilvēkus, kam nepieciešama palīdzība, gan brīvprātīgos, aicinām sazināties ar Latvijas Sarkano Krustu pa tālruni: 67336651, Latvijas Samariešu apvienība: 26602002 vai diennakts tālruni 8898. Abas organizāciju brīvprātīgajiem var uzticēties, jo pirms tam jau ar koordinatoru būs pārrunāts palīdzības veids.  Aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām nedarīt to! Labāk pārrunājiet radušos situāciju ar saviem tuviniekiem pirms kādu darbību veikšanas. Nelaidiet savā dzīvoklī nepiederošas personas, nekādā gadījumā neveiciet skaidras naudas darījumus un pārskaitījumus svešiniekiem.

Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus! Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte. Plašāka informācija RD Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv pirmajā lapā sadaļā Aktualitātes sociālajā jomā saistībā ar Covid-19.

 

Dzemdību namā tiek sniegti ambulatoriskie pakalpojumi (ultrasonogrāfijas izmeklējumi jaundzimušajiem un ginekoloģiskajām pacientēm, vakcinācijas pakalpojumi, okulista apmeklējums). Pakalpojumi tiks sniegti tikai ar iepriekšēju pierakstu, un joprojām spēkā ir nosacījums, ka paciente uz ambulatoriskajām vizītēm un USG izmeklējumiem ierodas viena, bez pavadošās personas.

Uzņemšanas nodaļā visām pacientēm un pavadošajām personām (arī – ja nehospitalizēs) obligāti jāveic COVID -19 tests.

Pacientes ar apstiprinātu COVID-19 infekciju, pacientes, kuras atrodas pašizolācijā vai kurām ir izteikta akūtas respiratorās vīrusu infekcijas simptomātika un nevar tikt izslēgta COVID-19 infekcija, piemēram, sauss klepus un temperatūra virs 380, tiks ievietotas Infekciju izolatorā, ar atsevišķu ieeju no pagalma.

Dzemdību nama infekciju izolatorā ir iekārtotas gan dzemdību zāles, gan operāciju zāle un  jaundzimušo aprūpes telpa. Aprūpējot pacientes, mediķi ievēros paaugstinātus epidemioloģiskās drošības standartus.

Rīgas Dzemdību namā dzemdībās drīkst piedalīties arī topošā bērniņa tētis vai cita pacientei tuva persona. Pavadošajai personai jābūt pilnībā veselai un sniegtās informācijas patiesums par savu veselības stāvokli jāapliecina ar parakstu. Tāpat topošās māmiņas atbalstītājam jāiegādājas un jālieto vienreizlietojams tērps un apavi (komplekts pieejams arī Dzemdību nama Uzņemšanas nodaļā). Sejas aizsargmaskas aicinām iegādāties jau iepriekš - tās var būt gan medicīniskās maskas, gan auduma maskas; tām jābūt iepriekš neizmantotām (iepakojumā).

Iepriekš piesakoties, topošie un jaunie vecāki var apmeklēt arī Ģimenes skolas lekcijas un nodarbības. Aktuālais lekciju un nodarbību saraksts pieejams Dzemdību nama mājas lapā: rdn.lv (Ģimenes skola/Lekcijas topošajiem un jaunajiem vecākiem) un Dzemdību nama „Facebook” kontā (dzemdibunams). Pieteikšanās uz ambulatoriskajiem pakalpojumiem un Ģimenes skolas nodarbībām pa tālruni 67011232.

Dzemdību namā drīkst ierasties tikai maskās.

Rīgas veselības centra klientiem (RVC) ienākot telpās, jālieto sejas maskas. Aizliegts ienākt RVC telpās personām, kuru apmeklējuma mērķis nav tieši saistīts ar medicīnas pakalpojumu saņemšanu, t.i. aizliegti apmeklējumi tirdzniecības, reklāmas, personīgu sociālu kontaktu u.tml. nolūkos. Pacientu, t.sk. bērnu, uz pakalpojuma saņemšanu RVC var pavadīt viena pilngadīga persona.

Tiek piedāvāti visi ambulatorie veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi. Atbilstoši iepriekš veiktajam pierakstam, notiek sazināšanās ar pacientiem rindas kārtībā.

Lai pierakstītos pie speciālista vai uz pakalpojumu, Rīgas veselības centra filiāļu reģistratūras šobrīd aicinām neapmeklēt, PIERAKSTS JĀVEIC PA TĀLRUNI – 20028801, 8801 vai epastu: pieraksts@rigasveseliba.lv Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

Rīgas 1.slimnīca sniedz pakalpojumus pilnā apmērā.
 

 • Pieņem pacientus pēc iepriekšēja pieraksta;
 • Pieejamas attālinātas ārstu konsultācijas;
 • Plānveida operācijas atļautas pacientiem, kuri veikuši  Covid-19 infekcijas testu ne vēlāk kā 48 stundas pirms pakalpojuma saņemšanas, un testa rezultāts ir negatīvs;
 • Sniedzot baseina pakalpojumus, tiek nodrošināta ne mazāk kā 4 m2 liela ūdens virsmas platība uz vienu apmeklētāju, ūdenī uzturot hloru saturoša dezinfekcijas līdzekļa koncentrāciju uz noteiktā diapazona augšējās robežās;
 • Aizliegti pacientu apmeklējumi dienas stacionāra nodaļās;
 • Nesniedz pakalpojumus personām, kurām noteikta pašizolācija vai karantīna;
 • Slimnīcas administrācija neveic klientu pieņemšanu klātienē;
 • Informācija un pieraksts pa tālruni: 67366323, vai aizpildot e-pieteikuma formu  mājaslapā www.1slimnica.lv.

Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā:

 • aizliegts ienākt trešajām personām (t.sk. apmeklētājiem),
 • klientu pastaigas ārpus nodaļas telpām atļautas ne ilgāk kā 15.minūtes personāla pavadībā,
 • atļauta pārtikas sūtījumu un pienesumu nodošana. 

Vairāk informācijas šeit.

Pieejami visi valsts apmaksātie plānveida ambulatorie un stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi.

Vienlaikus ārstniecības iestādēs tiek saglabātas stingras epidemioloģiskās drošības prasības, savukārt, iedzīvotājiem, pirms došanās pie ārsta vai uz izmeklējumu, joprojām iepriekšējā kārtība- iepriekš jāsazinās un jāvienojas par vizītes laiku un bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst. Pacientu apmeklēšana ierobežota.

Būtiski atcerēties iespēju robežās ievērot divu metru distanci, regulāri dezinficēt rokas un lietot sejas masku.

Nodaļu telefoni uzziņām:
1.nodaļa – 67607247,
2.nodaļa – 67607242,
3.nodaļa – 67607246,
4.nodaļa – 67607244,
5.nodaļa – 67782969,
Intensīvās terapijas un anestēzijas nodaļa – 67607258,
Uzņemšanas nodaļa – 67614033.

Rīgas bāriņtiesa informē, sakarā ar epidemioloģiskās situācijas saasināšanos valstī, bāriņtiesas procesi sākot no pirmdienas, 19.oktobra pārsvarā tiek izskatīti bez procesa dalībnieku klātbūtnes. Taču, atsevišķas bāriņtiesas sēdes (atkarībā no bērna veselības un dzīvības apdraudējuma), ievērojot maksimālas drošības prasības, notiks klātienē.

Klātienes pieņemšanas pie bāriņtiesas darbiniekiem un psihologiem joprojām notiek pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties pa tālruni 67037746, vai rakstot uz e-pastu bt@riga.lv
Nepieciešamos dokumentus aicinām sūtīt pa pastu, iesniegt elektroniski, vai arī atstāt tos īpaši šim nolūkam izvietotā kastē Rīgas bāriņtiesas telpās - Rīgā, Tērbatas ielā 69, pirmajā stāvā.

Par nozīmētām un iepriekš plānotām konsultācijām klātienē un bāriņtiesas sēdēm komunikācija notiks pa tālruni, sazinoties ar katru klientu atsevišķi un informējot konkrētās lietas dalībniekus par konsultāciju un bāriņtiesas sēdes datumu un laiku.

Bāriņtiesas apmeklētāji aicināti ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus – valkāt sejas maskas, kā arī ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem, vai bāriņtiesas darbiniekiem.

Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā ir nodrošināta klientu apkalpošana klātienē – Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Dzirciema ielā 28.

Joprojām iespējams arī jautājumus risināt attālināti:

 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu riga@riga.lv , apc@riga.lv ;
 • iesniegt iesniegumu Rīgas domei, izmantojot portālu Latvija.lv, izvēloties - “Iesniegums iestādei” un iesniegt izmantojot internetbankas vai citus autorizācijas rīkus;
 • iesniegt iesniegumu, izmantojot e-adresi;
 • sūtot iesniegumu pa pastu Rīgas domei, Rātslaukums 1, LV-1539.

Informācijai un konsultācijām lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

 • bezmaksas informatīvais tālrunis darba dienās no plkst.8.00 līdz 18.00 - 80000800;
 • e-pasta adrese - apc@riga.lv .

Lai mazinātu vīrusa izplatības risku un pasargātu Apmeklētāju pieņemšanas centru klientus un darbiniekus, centru darba vietas ir norobežotas ar speciāliem aizsargstikliem, kā arī nodrošināti roku dezinfekcijas līdzekļi. Tāpat arī apmeklētāji tiek lūgti valkāt sejas masku.

Aicinām klientus būt atbildīgiem un izvērtēt Apmeklētāju pieņemšanas centru apmeklēšanas nepieciešamību.

Rīgas pilsētas būvvalde nodrošina klientu apkalpošanu attālināti (telefoniski un elektroniski). Gadījumos, kad nepieciešama jau iesniegtās būvniecības dokumentācijas koriģēšana vai papildināšana, klienti pēc Būvvaldes darbinieku lūguma tiek aicināti ierasties uz tikšanos klātienē atsevišķās šim mērķim izveidotās telpās. Visos pārējos gadījumos speciālistu konsultācijas tiek nodrošinātas telefoniski un elektroniski.

Dokumentus iespējams iesniegt, izmantojot elektroniskos saziņas kanālus, e-pakalpojumus, nosūtīt pa pastu – Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, vai, nepieciešamības gadījumā, atstāt dokumentu skapī Dokumentu saņemšanas telpā (ieeja no Amatu ielas), tās darba laikā: P, C 9.00-18.00; O, T 9.00-17.00, Pk 9.00-15.00. Svarīgi atcerēties – dokumentus atstājot dokumentu skapī, OBLIGĀTI jāpievieno iesniegums, ar kuru dokumentācija tiek iesniegta. Lai būtu iespējams klientu informēt par iestādes pieņemto lēmumu, iesniegumā nepieciešams norādīt iesniedzēja mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Dokumentu izsniegšana pieejama klātienē! Dokumentus iespējams saņemt katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, JĀVEIC IEPRIEKŠĒJS PIERAKSTS, zvanot uz Būvvaldes Klientu apkalpošanas centru pa tālruni: 67105800. Ierodoties saņemt dokumentus, līdzi jāņem uzņēmuma izsniegta pilnvaras kopija (pilnvaras kopiju būs nepieciešams atstāt) un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Lai reģistrētu būvdarbu žurnālu, būvniekam elektroniski uz e-pastu buvvalde@riga.lv jāiesniedz elektroniski parakstīts iesniegums ar lūgumu reģistrēt būvdarbu žurnālu. Iesniegumu iespējams iesniegt, izmantojot arī Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv. Iesniegumam jāpievieno noskenētas aizpildītas būvdarbu žurnāla 1. lapa, 5. lapa un Vispārīgo ziņu lapa. Iesniegumā jānorāda e-pasta adrese, uz kuru būvnieks vēlas saņemt apliecinājuma atbildi par žurnāla iereģistrēšanu. Svarīgi atcerēties – saņemtā Būvvaldes atbildes vēstule jāpievieno būvdarbu žurnālam, kuram, uzsākot būvdarbus, vienmēr jāatrodas uz vietas būvobjektā!

Rīgas pilsētas būvinspekcija veic objektu apsekošanu pilnā apmērā.

Tālrunis 67105800, e-pasts: buvvalde@riga.lv.

Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa ēkas Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 5. stāvā pārtraukusi iedzīvotāju pieņemšanu. Lūdzam iesniegumus un citus dokumentus sūtīt pa pastu (Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010), elektroniski (dmv@riga.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu) vai ievietojot ēkas 1.stāvā īpaši izveidotās pastkastēs. Iedzīvotāji tiks konsultēti arī telefoniski, tālr. 67474700.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu kantoros tiek nodrošināta klientu pieņemšana klātienē, ievērojot epidemioloģiskās prasības.

Bēru ceremonijās, kas notiek kapličās,  ceremonijas dalībniekiem jāizmanto mutes un deguna aizsegi, kā arī kapličās vienlaikus drīkst uzturēties ne vairāk kā 30 cilvēku.

Departamenta pārziņā esošās 52 sabiedriskās tualetes pieejamas, kā ierasts. Tās tiek uzkoptas 3 reizes dienā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti aicina klientus iespēju robežās izvēlēties attālinātās konsultēšanās iespējas, sazinoties ar speciālistiem telefoniski vai e-pastā.

Savukārt klātienes tikšanās tiek organizētas noteiktos laikos atsevišķā telpā, tāpēc lūgums par klātienes ierašanos vienoties iepriekš telefoniski:

 • Pilsētvides attīstības pārvalde –  67012856
 • Projektu vadības pārvalde – 67012871
 • Stratēģiskās vadības pārvalde – 67181434
 • Ģeomātikas pārvalde  – 67105817.

 

Rūpēs par klientu un darbinieku veselību, Rīgas domes Īpašuma departaments aicina klientus iesniegt dokumentus, izmantojot tikai attālinātos saziņas līdzekļus:

 • nosūtot uz e-pastu di@riga.lv 
 • elektroniski portālā www.latvija.lv, sadaļā E-pakalpojumi “Iesniegums iestādei” 
 • nosūtīt ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību uz adresi R.Vāgnera iela 5, Rīgā, LV-1050. 

Ja iepriekš minētās dokumentu iesniegšanas iespējas nav izpildāmas, tad aicinām dokumentus iesniegt arī klātienē departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Kalēju ielā 10, Rīgā – ievietojot tos speciāli paredzētajās kastītēs.

Gadījumā, ja ir nepieciešama neatliekama konsultācija klātienē, tad aicinām sazināties ar Klientu apkalpošanas centra speciālistiem un pierakstīties pie Jums nepieciešamā speciālista, zvanot uz tālruņiem  67026138 vai 67105221, vai rakstot uz e-pastu di@riga.lv.

Departamenta apmeklētājiem, atrodoties departamenta telpās, ir obligāti jālieto sejas aizsargmaska!

Satiksmes departaments strādā ierastā režīmā, ievērojot visas drošības normas.

Tostarp ikviens, kas to vēlas, var saņemt konsultācijas attālināti – pa telefonu: 80003600 vai e-pastu: sd@riga.lv .

Neskaidrību gadījumā zvaniet Satiksmes vadības centram uz bezmaksas tālruni: 80003600.

Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestādes - bibliotēkas, muzeji, koncertzāles, izstāžu zāles, kultūras centri, atbilstoši noteiktām prasībām turpina klātienes pakalpojumu sniegšanu un pasākumu organizēšanu.

Rīgas NVO namā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, sniedz pakalpojumus klātienē.

Rīgas pašvaldības dibināto iestāžu apsaimniekošanā esošās sporta bāzēs, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, piedāvās iespēju ikvienam interesentam izmantot sporta un rotaļu laukumus individuālo fizisko aktivitāšu īstenošanai.

Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošināts pirmsskolās izglītības pakalpojums.

Rīgas skolās, atbilstoši situācijai konkrētajā skolā tiek īstenoti IZM rekomendētie mācību modeļi – mācības klātienē, mācības klātienē un daļēji attālināti, mācības attālināti. 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina sev interesējošos jautājumus risināt, sazinoties ar departamentu, nosūtot iesniegumus uz e-pastu iksd@riga.lv vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, kā arī zvanot pa tālruni 67026816 vai konsultējoties Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5.

No 12. oktobra kontrolieri pastiprināti pievērš uzmanību mutes un deguna aizsega lietošanai sabiedriskajā transportā un gadījumos, ja elpceļu aizsegs netiek lietots, pasažieri var lūgt izkāpt no sabiedriskā transporta. Šīs prasības ievērošanā kontrolieri aktīvi sadarbosies ar pašvaldības policiju.

Kā mutes un deguna aizsegu var lietot medicīniskās, nemedicīniskās vai higiēniskās maskas un sejas vairogus vai vizierus. Mutes un deguna aizsegs jālieto ikvienam pasažierim, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam. Tāpat mutes un deguna aizsegu var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi.

Lai mazinātu vīrusa izplatību, “Rīgas satiksme” aicina klientu centru apmeklētājus lietot mutes un deguna aizsegus. Tāpat, lai samazinātu atrašanās laiku klientu apkalpošanas centrā, aicinām klientus iepriekš pierakstīties vizītei www.rigassatiksme.lv.

Rūpējoties par darbinieku drošību, “Rīgas satiksme” visas klientu centros esošās darba vietas ir norobežojusi ar speciāliem aizsargstikliem. Tāpat gan darbiniekiem, gan klientiem ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi.

Aicinām ar “Rīgas satiksmi” sazināties zvanot pa informatīvo tālruni 20361862, sūtot e-pastu info@rigassatiksme.lv  vai rakstot sociālajos tīklos.

Tāpat ar uzņēmumu var sazināties izmatojot mājas lapā www.rigassatiksme.lv  esošo sadaļu– "Sazinies ar mums", kurā ikviens mājas lapas apmeklētājs var elektroniski iesniegt savu pieteikumu.

Beidzoties valstī noteiktajai ārkārtējai situācijai, no 10. jūnija SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) atsāk klientu pieņemšanu klātienē visos uzņēmuma klientu apkalpošanas centos. Lai arī turpmāk nodrošinātu nepieciešamo distancēšanos, kā arī mazinātu Covid-19 izplatības riskus, klientu pieņemšana notiks pēc iepriekšēja pieraksta – zvanot pa tālruni 8900 vai aizpildot e-pierakstu interneta vietnē https://apmekle.rnparvaldnieks.lv/, norādot klientu apkalpošanas centru, kuru klients vēlas apmeklēt, kā arī apmeklējuma laiku.

RNP aicina visus klientus ierasties precīzi norādītajā laikā un klientu apkalpošanas zālē ieiet tikai tad, kad tiks uzaicināti. Klientu apkalpošanas centru telpās RNP aicina ievērot distanci, izmantot savus mutes un deguna aizsegus un personiskos rakstāmpiederumus.

Aicinām arī turpmāk, iespēju robežās izmantot visas elektroniskās saziņas iespējas, izvērtēt nepieciešamību apmeklēt tikšanos klātienē uzņēmuma klientu apkalpošanas centros – joprojām attālināti var iesniegt dokumentus, risināt jautājumus un saņemt konsultāciju:

 • zvanot uz 8900 (informatīvais tālrunis);
 • sūtot vēstuli uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, norādot tālruņa nr. saziņai ar Jums;
 • sūtot ziņu Facebook @rigasnamuparvaldnieks un Twitter @rnparvaldnieks;
 • atstājot dokumentus Klientu apkalpošanas centra pastkastītē, norādot tālruņa nr. saziņai ar Jums;
 • ar pasta starpniecību, nosūtot dokumentus uz SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" juridisko adresi – Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011.

Apmeklētājiem atvērta Zoodārza āra teritorija un daļēji iekštelpas – Tropu māja, Latvijas abinieku un rāpuļu ekspozīcija, Lemuru un Galapagu bruņurupuču ekspozīcija, Terārijs un Žirafu mājas 2.stāvs, kā atvērta Zoodārza filiāle “Cīruļi”.

Darbs birojos, mežā un parkos darbs turpinās ierastā režīmā.

Sākot ar 20. maiju SIA “Rīgas ūdens” klientiem atvērts Klientu apkalpošanas centrs Brīvības ielā 49/53. Klientu un darbinieku drošībai esošās darba vietas ir norobežotas ar speciāliem aizsargstikliem, kā arī uz grīdas ir izvietotas norādes par drošas distances ievērošanu.

Aicinām klientus būt atbildīgiem un izvērtēt klientu apkalpošanas centra apmeklēšanas nepieciešamību.

Ja tomēr Jūsu jautājumu nav iespējams atrisināt elektroniski SIA “Rīgas ūdens” portālā, nosūtot e-pastu uz klienti@rigasudens.lv vai zvanot uz vienoto bezmaksas diennakts tālruni 8000 2122, Klientu apkalpošanas centrs Brīvības ielā 49/53 atvērts darba dienās no plkst.08.00 - 19.00, būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana un tehniskās konsultācijas klātienē pieejamas trešdienās no plkst. 13.30 – 15.30.

Melngalvju nams ir atvērts četras reizes nedēļā: ceturtdienās un piektdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00; sestdienās un svētdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Saviem apmeklētājiem ārkārtējās situācijas un noteikto ierobežojumu laikā Melngalvju nams piedāvā arī īpašu draudzīgu ieejas biļetes cenu – 4,00 EUR. Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja ir bez maksas. Savukārt telpu noma ir un būs pieejama atbilstoši visām higiēnas prasībām.

Kinoteātrī “Splendid Palace” kino izrādīšana plānota līdz 12. jūnijam, vēlāk kino sezona būs slēgta un atsāksies vasaras beigās. Telpu noma ir un būs pieejama atbilstoši visām higiēnas prasībām.

Rīgas Centrāltirgū tiks atsākti ekskursiju un degustāciju pakalpojumi, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus.

Tāpat turpinās produktu tirdzniecība, maksimāli ievērojot drošības pasākumus. Pie visām paviljonu ieejām izvietoti un regulāri tiek papildināti roku dezinfekcijas līdzekļi, visā tirgus teritorijā ir izvietoti informatīvie materiāli par Covid-19 un noteikumiem, kas jāievēro apmeklējot tirgu.

Pie tirgotāju stendiem izvietotas norobežojošās līnijas, kas ļauj ievērot 2 metru distanci, iespēju robežās tiek veikta apmeklētāju plūsmas un pulcēšanās ierobežojumu kontrole, apmeklētāji aicināti ilgstoši neiepirkties.

No 2020.gada 10.jūnija Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas Komisija nodrošina apmeklētāju pieņemšanu klātienē, nodrošinot šādu pakalpojumu sniegšanu:

 • dzīvokļu īpašuma pirkuma līgumu slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • zemes pirkuma līgumu slēgšanai dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • zemes nomas līgumu slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • pirkuma līgumu pēc īpašuma iegūšanas izsolē slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana,
 • nostiprinājuma lūgumi jaunās tiesības nostiprināšanai vai ķīlas tiesību dzēšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana,
 • paziņojumi par ķīlas tiesību dzēšanu, dokumentu pieņemšana un izsniegšana.

Apmeklētāju pieņemšana tiks veikta tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties var pa tālruni: 67012696.

Konsultācijas un dokumentu pieņemšana par sekojošiem pakalpojumiem:

 • Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana notiks pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67012689.
 • Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē, apmeklētāju pieņemšana notiks klātienē pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem: 67181393, 67012007.
 • Dzīvokļu/viendzīvokļa māju un to domājamo daļu atsavināšanas ierosināšana, dokumentu noformēšana
 • Paziņojumu par atsavināmā objekta pirmpirkuma tiesību izmantošanu pieņemšana un noformēšana;
 • Iesniegumu par grozījumu veikšanu Komisijas/Rīgas domes pieņemtajos lēmumos, iesniegumu par lēmumu atcelšanu un iesniegumu par kopīpašuma domājamo daļu precizēšanu sakarā ar objekta pārplānošanu/pārbūvi
 • Dzīvojamā un nedzīvojamā fonda privatizācijas un atsavināšanas nodaļas vadītāja pieņem apmeklētājus pirmdienās, pēc iepriekšēja pieraksta.

Apmeklētāju pieņemšana notiks klātienē pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67181699.

 • Zemes privatizācijas un nomas nodaļa apmeklētājus klātienē pieņems pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni:67181385;
 • Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos iepriekš pierakstoties pa tālruni: 67012641;
 • Pieņemšana pie Komisijas priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pirmdienās tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67012654

Visus pakalpojumus komisija arī turpinās sniegt izmantojot:

 • interneta mājas lapu: www.rdzmpk.lv;
 • e-pastu: dmpk@riga.lv; www.latvija.lv;
 • pasta pakalpojumus.

Informāciju var iegūt zvanot uz tālruni: 67012654

Ziemeļu izpilddirekcijā:

Ziemeļu izpilddirekcija strādā ierastā režīmā.

Aicinām apmeklētājus izvērtēt nepieciešamību apmeklēt tikšanos klātienē un izmantot visas elektroniskās saziņas iespējas, joprojām attālināti var iesniegt dokumentus, risināt jautājumus un saņemt konsultāciju. Lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

 • informatīvais tālrunis: 67026602.
 • iesniegumus var iesniegt pa pastu, elektroniski uz izpilddirekcijas e-pastu iz@riga.lv  vai ievietot speciāli izveidotajā sūtījumu kastē pie izpilddirekcijas ieejas.
 • par ielu tirdzniecības jautājumiem: 67026630, 67026632, 67026642.
 • par zemes pagaidu nomu un sakņu dārzu iznomāšanu: 67026665, 67026648.
 • par iekškvartālu seguma remontdarbiem un atļauju izsniegšanu: 67026653, 67026636.
 • par ielu norāžu plāksnīšu pasūtīšanu un saņemšanu: 67026611.
 • par telpu nomu: 67026638.
 • par administratīvā pārkāpuma lietām: 67026635.
 • Arhīva izziņas: 67026607

Administratīvās pārkāpuma lietas arī turpmāk tiks izskatītas rakstveida procesā.

Izpilddirekcija ir uzstādījusi norobežojošās aizsargbarjeras distances nodrošināšanai starp apmeklētājiem un darbiniekiem, kā arī izvietojusi brīdinājumus par epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu.

Pārdaugavas izpilddirekcijā:

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija strādā ierastā režīmā, ievērojot visus normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

Aicinām apmeklētājus izvērtēt nepieciešamību tikties klātienē un izmantot visas elektroniskās saziņas iespējas.

Lūdzam izmantot klientu apkalpošanas kanālus:

 • informatīvai tālrunis: 67012283, e-pasts : ip@riga.lv ;
 • par ģimenes dārziņiem: 67012326, 67012280;
 • par ielu nosaukumu zīmju pasūtīšanu: 67012310;
 • par teritoriju sakopšanu Zemgales priekšpilsētā un Kurzemes rajonā – 67012319, 67181342;
 • par bērnu rotaļu laukumu uzturēšanu: 67012375
 • par iekškvartālu seguma remontdarbiem un atļauju izsniegšanu rakšanas darbiem: 67037404;
 • ielu tirdzniecības jautājumos- 67037877, 67181720;
 • arhīva izziņas- 67012288.

Austrumu izpilddirekcijā:

Ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, Rīgas Austrumu izpilddirekcija strādā ierastā režīmā.

Iedzīvotāji aicināti iepriekš pieteikties vai arī izvērtēt iespēju izmantot arī visas elektroniskās saziņas iespējas.

Izpilddirekcijas e-pasts: ia@riga.lv

Tālrunis:  67013500

Darba laiks

Rīgas dzimtsarakstu nodaļa Aglonas ielā 4B, Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa Dzirciema ielā 28, Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa Zemgaļu ielā 1 un Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa Rūpniecības ielā 21 strādā ierastajā režīmā.

Klātienē  reģistrē: dzimšanas faktus; miršanas faktus; laulības.

Pēc iepriekšēja pieraksta klātienē pieņem: iesniegumus laulības reģistrācijai; iesniegumus civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizācijai; iesniegumus paternitātes atzīšanai bērniem, kuru dzimšana jau ir reģistrēta; iesniegumus vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai; dzīvesvietas deklarēšanu.

Attālināti nodrošina šādi pakalpojumus: pieprasījumu par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanu pieņemšanu un dokumentu izsniegšana; laulību iesniegumu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, pieņemšanu no Latvijas valstspiederīgajiem.

Administratīvo pārkāpumu lietu dalībniekiem un citiem apmeklētājiem apkalpošana, dokumentu pieņemšana un izsniegšana tiek nodrošināta attālināti.
Apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek pēc iepriekšēja pieraksta.
Saziņa ar Rīgas domes Administratīvo inspekciju notiek:

 • elektroniski: rdai@riga.lv;
 • izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.
 • telefoniski: 67013558; 67026629;
 • pa pastu uz oficiālo Inspekcijas adresi: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002.

Administratīvā komisija administratīvo pārkāpumu lietas izskata rakstveida procesā bez lietas dalībnieku klātbūtnes.

Iesniegumu vai sūdzību komisijai var nosūtīt pa pastu uz adresi Rīga, E.Smiļģa iela 46, iesniegt elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu, ievietot pie ēkas Rīgā, E.Smiļģa ielā 46 izvietotajā pastkastē ar uzrakstu “Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs”, nosūtīt e-pastā uz adresi: rdak@riga.lv vai arī, iepriekš piesakoties pa kādu no zemāk norādītajiem tālruņa numuriem, iesniegt komisijā klātienē. 

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt uz tālruņu numuriem: 67026179, 67026347 vai 67105002.