Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas konkurss
Jaunatnes līdzdalības balva
Atkritumu tvertne