Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Piebalgas iela 10A-26

Īpašuma adrese

Piebalgas iela 10A-26, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 915 2331

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000860013006) tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa  (kadastra apzīmējums 01000860013004) un pagraba (kadastra apzīmējums 01000860013005).

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

23.5

Izsoles sākumcena

22000,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

18.07.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.