Katrīna Miška-Idū

Galvenā stratēģiskās plānošanas speciāliste, nodaļas vadītāja vietniece
Amatu iela 4, LV-1050, 403.kab.
Katrina.Miska-Idu [at] riga.lv