Ārlietu pārvalde nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību ar ārvalstīm un Rīgas sadraudzības pilsētām, ārvalstu komandējumu, starptautisko konferenču, semināru un sanāksmju sagatavošanu norisi un ielūgto ārvalstu delegāciju uzņemšanas organizēšanu, starptautisko attiecību jomā sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām organizācijām.