6. ikgadējais tiešais dialogs starp ES galvaspilsētu mēriem un Eiropas Komisiju – ES galvaspilsētu mēru apvienošanās savas nākotnes vārdā mainīgajā Eiropas Savienībā

Piektdiena, 22. septembris

Norises vieta: Mazā ģilde, Amatu iela 3, Rīga

9:00

Reģistrācija

Moderators: Dr. Daunis Auers, Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas asociētais profesors
9:30

Rīgas mēra N.Ušakova uzruna

9:35

Par Enerģētikas savienību atbildīgā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka M. Šefčoviča uzruna

9:40

ES komisāres reģionālās politikas jautājumos K.Krecu uzruna

9:50

Diskusija - Starptautiskā ietekme galvaspilsētās

 • Kohēzijas politika
  Cik liela nozīme jūsu pašvaldības attīstībā ir Kohēzijas fonda finansējumam?
 • Baltā grāmata – Savienības stāvoklis
  Kāds ir jūsu vēlamākais scenārijs? Kādu Eiropu vēlētos redzēt mēri?
 • Brexit un ES pilsoņu brīvā pārvietošanās
  Kā tas ietekmēs pilsoņus? Jauni pārbaudījumu nākotnē – runa ir par cilvēkiem, nevis Brexit balsojumu
 • ES bēgļu krīze
  Kā jūsu pilsēta tiek galā ar bēgļu plūsmu? Kādi rīki jums ir nepieciešami no ES, lai palīdzētu bēgļiem iekļauties sabiedrībā?
11:00

Kopbilde un kafijas pauze

11:45

Diskusija - galvenie izaicinājumi galvaspilsētās

 • Mājokļi un nabadzība pilsētās
  Cik dārga ir dzīve jūsu pilsētā?
  Kā jūsu pilsēta veicina situācijas uzlabošanos (politikas īstenošana, vide un infrastruktūra)?
 • Pilsētu mobilitāte
  Kā norit pāreja uz zemu oglekļa emisijas līmeni jūsu pilsētā? Cik videi draudzīgs ir jūsu transports?
 • Enerģijas efektivitāte
  Kā jūsu pilsētā darbojas energoefektivitāte?
  Elektroenerģijas tīkls – cik labi jūsu elektrības sistēma ir piemērota jūsu pilsētas vajadzībām? Kāds progress ir sasniegts saistībā ar enerģijas uzglabāšanu?
 • Viedās pilsētas – inovācijas un digitalizācija
  Cik strauji tehnoloģiju attīstība pārveido jūsu pilsētu?
13:00

Rīgas deklarācijas par ES galvaspilsētu lomas nostiprināšanu izaugsmes un vienotības veicināšanai ES pilsētpolitikā pieņemšana

(Preses konference)
13.10 — 13:30

Tikšanās ar medijiem

(Preses konference)
 • Nils Ušakovs, Rīgas mērs
 • Marošs Šefčovičs, par Enerģētikas savienību atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

 • Korina Kretcu, Reģionālās politikas un pilsētpolitikas komisāre

 • Tjaša Ficko, Ļubļanas mēra vietniece
13.10 - 14.15 Pusdienas
(sākas paralēli)
14:15

Citi jautājumi (UCEU)

14:25

Viesa uzruna

Marakku Markkula, Pirmais Eiropas Reģionu komitejas (RK) viceprezidents
14:30

Noslēguma vārdi

 • Nils Ušakovs, Rīgas mērs
 • Marošs Šefčovičs, par Enerģētikas savienību atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

 • Korina Kretcu, Reģionālās politikas un pilsētpolitikas komisāre
14:45

Tikšanās beigas


Tikšanās laikā tiks nodrošināta sinhronā tulkošana angļu, franču, vācu, krievu un latviešu valodās.
© 2017 All rights reserved.