PAR SAMITU

Mūsu mērķis

ES galvaspilsētas ir vienas no pirmajām, kas saskaras ar izaicinājumiem risināt Eiropā samilzušās problēmas un tieši no galvaspilsētām tiek prasīta ātra un ilgtspējīga rīcība.

ES galvaspilsētu mēriem ir jāpastiprina komunikācija ar Eiropas Komisiju, tāpēc “6. ikgadējais tiešais dialogs starp ES galvaspilsētu mēriem un Eiropas Komisiju – ES galvaspilsētu mēru apvienošanās savas nākotnes vārdā mainīgajā Eiropas Savienībā” sniegs iespēju apmainīties ar viedokļiem par dažādām starptautiskām un vietēja mēroga problēmām, kas skar Eiropu un tās galvaspilsētas.

 

Šis dialogs nodrošinās arī platformu, ar kuras palīdzību tiks izvērtētas EU Urban Agenda pilotpartnerības, sākot ar izpētes posmu, apzinot aktuālākos jautājumus, kuri būtu jārisina sadarbību ietvaros, beidzot ar galveno mērķi – uzlabot pilsētvides dimensiju ES politikā un ierosināt gan labākus regulējumus, gan finansējumu.

Pirmo reizi ikgadējais dialogs starp ES galvaspilsētu mēriem un Eiropas Komisiju noritēs Austrumeiropā. Pēc iepriekšējām konferencēm, kuras ir noritējušas Briselē, Romā, Vīnē un Amsterdamā, šis dialogs būs nākamais svarīgais solis, lai noteiktu jaunus apvāršņus ES galvaspilsētu vienotībai. Mūsu galvenais uzsvars būs EU Urban Agenda, lai apmainītos ar pieredzi, iekļautu visus sabiedrības locekļus un izveidotu veiksmīgas sadarbības starp pilsētām.
PAR SAMITU
Opinions from 28 Mayors of EU Capital cities
New partnerships for EU Urban Agenda
Lively & Constructive debates
Press encounters
Mayors of EU Capitals stay United
© 2017 All rights reserved.