Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
28.05.2015
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Domes sēdes
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana
06.04.2009. starptautiska konference "Eiropas Savienības enerģētikas politika - pašvaldību loma, uzdevumi un atbildība tās ieviešanā"
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
Vārda dienas svin:
Vilhelms, Vilis
Valūtas kursi
GBP: 0,7070
RUB: 56,4100
USD: 1,0863
 Visas valūtas
Gaisa piesārņojums
  Pašvaldība / Tiešraides  

Tiešraides

Tiešraides un ierakstus ir iespējams skatīties šeit.
Izvēlies sev interesējošo:

Rīgas domes sēdes

Tiešraide otrdienās, plkst. 14.00 Darba kārtība
Tiešraide (Flash versija)
Ieraksti  

 

ERAF aktivitāte

Rīgas pilsētas enerģētikas ilgtspējīgs rīcības plāns. Mācību seminārs.
2014.gada 16.maijā 9:00-16:00

Rīgas pilsētas enerģētikas ilgtspējīgas rīcības plāna sabiedriskā apspriešana
2014.gada 21.februārī 9:00-16:00

Seminārs "Par daudzdzīvokļu māju siltināšanu ar ERAF līdzfinansējumu"
2013.gada 18.marta - ieraksts
Seminārs "Par pieredzi un pasākumiem bezizmešu mobilitātei"
2012.gada 13.decembra - ieraksts
Konference "Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana un renovācija Latvijā un pasaulē"
tiešraide 2012.gada 15.martā 10:00-16:00
Konferences prezentācijas
"Diskusijas par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu resursu prioritāro sadalījumu 2014.-2020.gada plānošanas periodam"
tiešraide 2011.gada 8.decembrī 10:00-15:00
"Daudzdzīvokļu māju renovācijas pamatnosacījumi un īstenošana"
tiešraide 2011.gada 30.novembrī 10:00
Semināra prezentācijas
"Elektroautomobiļu un hibrīdautomobiļu ieviešana Rīgas pilsētas piesārņojuma mazināšanai"
tiešraide 2011.gada 3.martā 11:00
2011.gada 3.marta ieraksts
"Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"
tiešraide 2011.gada 1.aprīlī 9:30
"Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"
tiešraide 2010.gada 2.decembrī 11:00
2010.gada 2. decembra ieraksts

 

Forumi un konferences

Konference "Terra Mariana 800: Ticības un sabiedrības dialogs"
2015.gada 29-30.maijs 9:30

„STEP Up” seminārs
2015.gada 17.aprīlis 9:00-16:00

Seminārs "Par daudzdzīvokļu ēku renovācijas finansēšanu"
2015.gada 10.aprīlis - ieraksts

STEP-Up Riga
2014.gada 20.novembris - ieraksts

Velokonference 2014
2014.gada 28.novembris 10:00-15:00

ieraksts - Latviski ieraksts - Angliski

Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojumu
2014.gada 1.decembris - ieraksts

2014.gada 27.novembris - ieraksts

Skatlogu noformējuma/dizaina attīstība pilsētvidē
2014.gada 3.oktobris - ieraksts

Forums „Rīga dimd - iedzīvotāji runā, domā, dara!”
2014.gada 20.novembris 9:30-17:15

STEP-Up Riga
2014.gada 20.novembris - ieraksts

LATste konference
2014.gada 30.oktobris

pirmā kamera - ieraksts otrā kamera - ieraksts

„Rīgas Enerģētikas dienas 2014”
2014.gada 31.oktobris - ieraksts

„Rīgas enerģētikas dienas”
2012.gada 1.oktobrī - ieraksts

Inovatīvas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas viedas pilsētas veidošanai
2014.gada 13.jūnijs 8:30-16:00

Konference “Bērns – vajadzības – risinājumi”
2014.gada 15.maijā 10:00-16:00

Vairāk sieviešu politikā, vairāk sieviešu 2014.gadā!
2014.gada 7.martā - ieraksts

Konference „Dzimumu līdztiesība izglītības procesā un saturā”
2013.gada 4.decembrī - ieraksts

RĪGA DIMD - iedzīvotāji runā
2013.gada 20.novembrī 9:30-18:00 - ieraksts

"Par 2013.gadā kompleksi renovētajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām"
Ieraksts
2013.gada 28.oktobrī 9:00-17:00

Viedās tehnoloģijas un risinājumi pilsētas attīstībai
2013.gada 11.oktobrī 9:30-16:00

ESKO līgumi un inovatīvi finanšu instrumenti rīcības plāna pasākumu finansēšanai
ieraksts [oriģinālvaloda]
ieraksts [sinhronais tulkojums]
2013.gada 2.oktobrī 9:00-17:00

Seminārs "Inovatīvi zaļo informācijas tehnoloģiju risinājumi"
2013.gada 28.jūnijā 9:30-14:30

Konference "Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā"
2013.gada 19.aprīlī 9:30 - ieraksts

Ticība 21. gadsimtā: jaunā antropoloģija trešajam gadu tūkstotim
2013.gada 14.martā - ieraksts

Starptautiska konference "Ūdeņraža tehnoloģijas – ilgtspējīgai pilsētas attīstībai"
2013.gada 20.martā 10:00 - ieraksts

"Informācijas tehnoloģijas izglītības attīstībai"
2013.gada 15.martā 10:00

Rīga dimd - iedzīvotāji runā
2012.gada 21.novembrī - ieraksts
Ojārs Vācietis un viņa laiks latviešu rakstniecībā
2012.gada 12.novembrī - ieraksts
“Redzes invalīdu problēmas un risinājumi iekļaujošas sabiedrības veidošanai Rīgas pilsētā”

2012.gada 11.oktobrī 10:00 - ieraksts
Pašvaldību policijas 1.starptautiskā konference „Pašvaldības policija – drošas pilsētas garants”
13.09.2012 Ieraksts - 1.daļa
13.09.2012 Ieraksts - 2.daļa
13.09.2012 Ieraksts - 3.daļa
14.09.2012 Ieraksts
Starptautiskā UNESCO IITE/ASP tīkla semināra : "Mācīšanās nākotnei" ieraksts
Seminārs "Rīgas enerģētikas aģentūra" : "Siltumenerģijas patēriņa regulēšana un maksas aprēķini centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu namiem"
2012.gada 12.martā 11:30-17:00
„Rīgas enerģētikas aģentūra” / „Baltijas vides forums”
Seminārs „Transporta mobilitāte Rīgā”

2012.gada 27.janvārī 8:00-16:00
Forums "Rīga dimd - iedzīvotāji runā"
2011.gada 2.decembrī 11:00-17:30

Diskusija par Skanstes apkaimes attīstību 
2011.gada 10.novembrī 17:00-19:00

Seminārs "Ēku renovācijas rezultāti" 
Organizē "Rīgas enerģētikas aģentūra"
2011.gada 28.oktobrī 10:00-16:00

"Seminārs "Energoefektīva ēku būvniecība" 
Organizē "Rīgas enerģētikas aģentūra" un
Kanādas vēstniecība Latvijā
2011.gada 5.oktobrī 12:00-17:00

"Kādās jomās tuvākajos gados tiks virzīta
ES nauda Latvijā!?"
 
2011.gada 1.jūlijā 9:30-15:00

RĪGA DIMD - iedzīvotāji runā 
2010.gada 24.novembrī 10:00

Ieraksts - 1.daļa
Ieraksts - 2.daļa
Brīvprātīgie un brīvprātīgais darbs Latvijā 
2011.gada 23.februāris 10:00-13:00

 

Ģeotermijas attīstība Latvijā

Tiešraide, 2011.gada 27.aprīlis 12:00-17:00

 

Būvvaldes padomes sēdes

Tiešraide ceturtdienās, plkst. 9.00 Darba kārtība
Būvvaldes padomes sēžu lēmumi un videoieraksti

 

Sabiedriskās un publiskās apspriešanas

Diskusija par Skanstes apkaimes lokālplānojuma izstrādi
tiešraide - 2014.gada 15.jūlijā 17:00 - 19:00

Sabiedriskā apspriešana
tiešraide - 2014.gada 7.jūlijā 17:00

Lokālplanojuma publiskā apspriešana teritorijai Rīgā, starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apbūvi
tiešraide - 2013.gada 11.jūlijā 17:00-19:30

Sabiedrisko un publisko apspriešanu ieraksti

Domes sēdes
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana
06.04.2009. starptautiska konference "Eiropas Savienības enerģētikas politika - pašvaldību loma, uzdevumi un atbildība tās ieviešanā"

Rīgas domes vadība pārbauda Lucavsalas atpūtas vietas gatavību vasaras sezonai (foto)
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi