Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
26.05.2016
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Rīgas domes Medību koordinācijas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņojumi
Vārda dienas svin:
Eduards, Edvards, Varis, Edvarts
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Noderīgas saites  

Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību, Rīgas domes komiteju, iestāžu un Rīgas domes komisiju elektroniskā pasta adrešu saraksts

Struktūrvienība Elektroniskā pasta adrese
  • Rīgas domes priekšsēdētājs
  • Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
  • Rīgas pilsētas izpilddirektors
  • Rīgas domes komitejas

 

riga@riga.lv

Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
E-pasta sūtījumiem pašvaldībai, kas nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu
apc@riga.lv
Rīgas domes Sekretariāts sekretariats@riga.lv
Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ptl@riga.lv
Rīgas domes Administratīvā inspekcija rdai@riga.lv
Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa pikn@riga.lv
Rīgas domes Ārlietu pārvalde na@riga.lv
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs tc@riga.lv
Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa nsa@riga.lv
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs bac@riga.lv
Rīgas domes Juridiskā pārvalde pj@riga.lv
Rīgas domes Personāla nodaļa np@riga.lv
Rīgas domes Saimniecības pārvalde ps@riga.lv
Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs dac@riga.lv
Rīgas domes deputāti depu@riga.lv
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde pip@riga.lv

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas nodaļa

Nodokļu uzskaites nodaļa

Nodokļu maksātāju apkalpošanas nodaļa

pipnilmn@riga.lv


pipnun@riga.lv


pipnman@riga.lv

Rīgas domes Finanšu departaments fd@riga.lv
 Kvalitātes vadības nodaļa

Administratīvā pārvalde

dfkvn@riga.lv

dfa@riga.lv

Pašvaldības budžeta pārvalde

dfb@riga.lv

Grāmatvedības uzskaites pārvalde dfg@riga.lv
Resursu pārvalde dfr@riga.lv
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pad@riga.lv
Rīgas pilsētas būvvalde buvvalde@riga.lv
Rīgas domes Īpašuma departaments di@riga.lv
Direktora birojs dibd@riga.lv
Administratīvā pārvalde diap@riga.lv
Būvniecības pārvalde dibp@riga.lv
Būvju sakārtošanas pārvalde dibs@riga.lv
Nekustamā īpašuma  pārvalde dinip@riga.lv

Īpašuma iegādes un perspektīvās attīstības pārvalde

dipap@riga.lv
Īpašuma atsavināšanas pārvalde dia@riga.lv
Iznomāšanas un piedziņas pārvalde diip@riga.lv
Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde dikn@riga.lv
Rīgas domes Mājokļu un Vides departaments dmv@riga.lv
Rīgas domes Satiksmes departaments sd@riga.lv
Rīgas domes Labklājības departaments dl@riga.lv

Rīgas Sociālais dienests

Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļa

Rīgas Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļa

Rīgas Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļa

soc@riga.lv

soc.latgale@riga.lv


soc.pardaugava@riga.lv


soc.ziemeli@riga.lv

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs

Rīgas sociālās aprūpes centrs  "Gaiļezers"

 Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems"

bjc@riga.lv

rsacgailezers@riga.lv

mezciems@riga.lv

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments iksd@riga.lv
Administratīvā pārvalde iksd.admin@riga.lv
Rīgas domes Izglītības, kulktūras un sporta departamenta padotībā esošās iestādes
Finanšu pārvalde iksd.finanses@riga.lv
Sporta un jaunatnes pārvalde iksd.sportjaun@riga.lv
Izglītības pārvalde iksd.izglitiba@riga.lv
Kultūras pārvalde iksd.kpp@riga.lv

Rīgas centrālā bibliotēka

Rīgas pašvaldības sporta iestāde "Rīgas Nacionālā sporta manēža"

rcbpersonals@riga.lv

rnsm@riga.lv

Rīgas pašvaldības policija rpp@riga.lv
Centra rajona pārvalde rpp.crp@riga.lv
Latgales priekšpilsētas pārvalde rpp.lpp@riga.lv
Vidzemes priekšpilsētas pārvalde rpp.vpp@riga.lv
Zemgales priekšpilsētas pārvalde rpp.zpp@riga.lv
Kurzemes rajona pārvalde rpp.krp@riga.lv
Ziemeļu rajona pārvalde rpp.zrp@riga.lv
Operatīvās vadības un drošības uzraudzības pārvalde rpp.ovdup@riga.lv 
Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa rpp.blpn@riga.lv
Ūdenslīdēju, glābēju un civilās aizsardzības nodaļa rpp.ugcan@riga.lv
Rīgas bāriņtiesa bt@riga.lv
Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde par@riga.lv

Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas pilsētas Austrumu  dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa

dzn@riga.lv

dzna@riga.lv

dznp@riga.lv 

 

dznz@riga.lv

Rīgas Austrumu izpilddirekcija ia@riga.lv
Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļa iadzr@riga.lv
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija ip@riga.lv
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļa ipdzr@riga.lv
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija iz@riga.lv
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļa izdzr@riga.lv
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisija vk@riga.lv
Rīgas domes Revīzijas komisija rk@riga.lv
Rīgas domes Administratīvā komisija rdak@riga.lv
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija dmpk@riga.lv
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” rea@riga.lv
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” rg@riga.lv
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra” rpa@riga.lv
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” rpab@riga.lv

 


Preses konferencē informē par „Toyota” Rīgas velomaratonu
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes diennakts tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi